Публичното представяне на Андрей Атанасов Гюров е изготвено в качеството му на кандидат за подуправител на БНБ – ръководител на управлени... read more

Подуправител на Българска народна банка http://youtu.be/mLRSKBFnjQ8