Публичното представяне на Андрей Атанасов Гюров е изготвено в качеството му на кандидат за подуправител на БНБ – ръководител на управлени... read more

Публичното представяне на Нина Спасова Стоименова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за председател на Сметната палата. То бе изпратен... read more