0

НЗОК

Подуправителят на НЗОК за първи път се избира от Народното събрание. Досега се назначаваше от управителя на Касата. Въпроси към кандидата з

  • 14.11.2023
0

НЗОК

 Въпроси към кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса – Капитал, 20/07/2023  Въпроси към кандидата за управител на Н

  • 23.07.2023
0

БНБ

Въпроси към кандидатите за подуправители на БНБ ДОКЛАД от заседание на Комисията по бюджет и финанси, 24.07.2023 г. ПРОТОКОЛ от заседание на Ком

  • 23.07.2023
0

Сметна палата

 Професионална препоръка на Нина Стоименова  Препоръка на Нина Стоименова  Въпроси към кандидатите за председател на Сметната палата –

  • 20.07.2023
1

Сметна палата

Председател на Сметната палата Гласуване Видео http://youtu.be/d_Yoxs9ce_A

  • 06.05.2014