Към 02.11.2023 г. общият брой на изтеклите или прекратени предсрочно мандати е 73 (като в него не е включен един член на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), за когото също се посочва, че НС трябва да проведе избор, и председателят и шестимата членове на все още неконституирания Национален съвет за българите, живеещи извън Република България)

ИнституцияЛица, заемащи висши държавни длъжностиНормативна уредба на избора от НСЗаконоустановен мандатНачало на мандатаКрай на мандатаПросрочване на мандата
Българска народна банкаДимитър Борисов Радев, УправителЗакон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.18.07.2023 г.18.07.2029 г.
Българска народна банкаРадослав Тодоров Миленков, ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.22.03.2019 г.22.03.2025 г.
Българска народна банкаАндрей Гюров, Подуправител "Емисионно"Закон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.26.07.2023 г.26.07.2029 г.
Българска народна банкаПетър Чобанов, Подуправител "Банково"Закон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.26.07.2023 г.29.07.2029 г.
Българска телеграфна агенцияКирил Вълчев, генерален директорЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за Българската телеграфна агенция5 г.27.01.2021 г.27.01.2026 г.
Висш съдебен съветПламена ЦветановаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.03.10.2017 г.23.01.2022 г.1 год. и 9 м.
Висш съдебен съветСветлана БошнаковаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.03.10.2017 г.23.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветБоян МагдалинчевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветБоян НованскиКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветВероника ИмоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветДаниела МарчеваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветДрагомир КояджиковКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветСтефан ГроздевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветГергана МутафоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветЙордан СтоевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Висш съдебен съветКалина ЧапкъноваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.03.10.2022 г.1 год. и 0 м.
Държавна агенция „Национална сигурност“Пламен Кирилов Тончев, ПредседателЗакон за ДАНС, чл. 8, ал. 1 и 2, Председателят на ДАНС се назначава с указ на Президента по предложение на Министерски съвет, чл. 8, ал. 6 от Закона за ДАНС5 г.28.05.2021 г.28.05.2026 г.
Заместник-омбудсманЕлена Николова Чернева-Марковачл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана5 г.22.07.2020 г.22.07.2025 г.
Икономически и социален съветЗорница Русинова, председателЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет4 г.03.12.2020 г.03.12.2024 г.
Инспекторат към ВССТеодора Точкова, Главен инспекторЧл. 46 от Закона за съдебната власт5 г.09.04.2015 г.02.04.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССЮрий Димитров КръстевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССГенади Йорданов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССАлександър Божидаров МумджиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССИгнат Иванов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССЛюбка Димитрова КабзималскаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССТеодора Георгиева НиноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВСССтефка Станева МулячкаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССМария Господинова НейковаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССЛюбомир Василев КрумовКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Инспекторат към ВССЛидия Христова СтояноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г. 14.03.2020 г.3 год. и 7 м.
Комисия за енергийно и водно регулиранеИван Иванов, председател Чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетиката5 г. 02.04.2015 г.02.04.2020 г.3 год. и 7 м.
Комисия за енергийно и водно регулиранеБлагой Голубарев, член Чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетиката5 г. 09. 02. 2022 г.09.02.2027 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеАлександър Йорданов, член Чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката 5 г. 26. 04. 2018 г.26.04.2023 г.0 год. и 6 м.
Комисия за енергийно и водно регулиранеПенка Трендафилова, член Чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката 5 г. 26. 04. 2018 г. 26.04.2023 г.0 год. и 6 м.
Комисия за енергийно и водно регулиране Димитър КочковЧл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката 5 г.31. 07. 2020 г.31.07.2025 г.
Комисия за защита на конкуренциятаЮлия Ненкова, председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г. 29. 06. 2016 г.29.06.2023 г.0 год. и 4 м.
Комисия за защита на конкуренциятаДимитър Кюмюрджиев, заместник-председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 1 7 г. 29. 06. 2016 г.29.06.2023 г.0 год. и 4 м.
Комисия за защита на конкуренциятаПроф. д-р. Пламен КировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г. 29. 06. 2016 г. 29.06.2023 г.0 год. и 4 м.
Комисия за защита на конкуренциятаАнна Янева, член Закон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г. 29. 06. 2016 г. 29.06.2023 г.0 год. и 4 м.
Комисия за защита на конкуренцията Красимир ЗафировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г. 29. 06. 2016 г. 29.06.2023 г.0 год. и 4 м.
Комисия за защита на конкуренцията Красимир ВитановЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г. 29. 06. 2016 г. 29.06.2023 г.0 год. и 4 м.
Комисия за защита на конкуренцията Георгица Стоянова, членЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г. 29. 06. 2016 г. 29.06.2023 г.0 год. и 4 м.
Комисия за защита на личните данниМария Георгиева Матева, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г. 15.04.2014 г.15.04.2019 г.4 год. и 6 м.
Комисия за защита на личните данниЦанко Вълков Цолов, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 2 5 г. 15. 04. 2014 г .15.04.2019 г.4 год. и 6 м.
Комисия за защита на личните данниЦветелин Николов Софрониев, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15. 04. 2014 г.15.04.2019 г.4 год. и 6 м.
Комисия за защита на личните данниВеселин Ценов Целков, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 2 5 г. 15. 04. 2014 г.15.04.2019 г.4 год. и 6 м.
Комисия за защита на личните данниВенцислав Кирилов Караджов, председателЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.4 год. и 6 м.
Комисия за защита от дискриминациятаД-р Орлин КолевЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г. 28. 07. 2017 г. 28.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за защита от дискриминациятаЗлатина Касърова - ДуковаЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г. 28. 07. 2017 г. 28.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за защита от дискриминациятаБаки Хасанов Хюсеинов, заместник-председателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г. 28. 07. 2017 г. 28.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за защита от дискриминациятаСабрие Тайфи СапунджиеваЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г. 28. 07. 2017 г. 28.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за защита от дискриминациятаАна Владимирова Страшимирова, доц. д-р., председателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г. 28. 07. 2017 г. 28.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториОгнян Георгиев Симеонов, председателчл. 73, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит4 г. 07.06.2018 г. 06.06.2022 г.1 год. и 4 м.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториИрена Милчева Михайлова, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.19.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториВаня Донева Георгиева, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.19.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториСтефан Александоров Белчев, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г. 20.07.2018 г. 28.07.2021 г.2 год. и 3 м.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториРадослав Христов Йорданов, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г. 20.07.2018 г. 19.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияАйруш Ибрахим Хаджи, заместник-председателЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияАпостол Иванов Димитров, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияОрхан Ахмедов Исмаилов, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияГеорги Вълчинов Пангаров, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕкатерина Петкова Бончева-Лисичарова, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияИванка Жекова Витанова, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕвтим Костадинов Костадинов, председателЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияМариана Иванова Даракчиева – секретарЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияБорис Сребров Михайлов, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.6 год. и 5 м.
Комисия за регулиране на съобщениятаКристина Георгиева Андонова-Хитрова, заместник-председателЗакон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 45 г.25.02.2020 г.25.02.2025 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаЕрдинч Исмаил Хайрула, членЗакон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 45 г.25.02.2020 г.25.02.2025 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаАнна Вълчева Хаджиева, членЗакон за електронните съобщения, чл. 22, чл. 45 г.25.02.2020 г.25.02.2025 г.
Комисия за финансов надзорМария Асенова Филипова, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.10.04.2019 г.10.04.2025 г.
Комисия за финансов надзорДиана Иванова Йорданова, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.12.10.2017 г.12.10.2023 г.0 год. и 0 м.
Комисия за финансов надзорБойко Атанасов Атанасов, председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 16 г.15.03.2019 г.28.07.2022 г.1 год. и 3 м.
Комисия за финансов надзорВладимир Николаев Савов, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.23.07.2020 г.23.07.2026 г.
Комисия за финансов надзорПетър Георгиев Джелепов, членЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.23.07.2020 г.23.07.2026 г.
Конституционен съдАтанас Атанасов, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2012 г.06.11.2021 г.1 год. и 11 м.
Конституционен съдГроздан Илиев, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2013 г.19.02.2022 г.1 год. и 8 м.
Конституционен съдКонстантин ПенчевКРБ, чл. 1479 г.2015 г.13.10.2024 г.
Конституционен съдКрасимир Влахов, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2018 г.09.10.2027 г.
КПКОНПИСотир Цацаров, председателчл. 11, ал. 5 във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г. 26. 04. 2018 г. 01.03.2022 г.1 год. и 8 м.
КПКОНПИАнтон Томов Славчев, заместник-председателчл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26. 04. 2018 г. 26.04.2024 г.
КПКОНПИАнтоанета Стоянова Георгиева – Цонкова, членл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г. 26. 04. 2018 г. 26.04.2024 г.
КПКОНПИПламен Любенов Йоцов, членл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г. 26. 04. 2018 г. 26.04.2024 г.
КПКОНПИСилвия Русанова Къдрева, членл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г. 26. 04. 2018 г. 26.04.2024 г.
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет на Агенцията за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Национален осигурителен институтИвайло Цветанов Иванов, управителКСО, чл. 37, ал. 14 г.19.09.2017 г.19.09.2021 г.2 год. и 1 м.
Национален осигурителен институтВесела Николова Караиванова-Начева, подуправителКСО, чл. 37, ал. 14 г.29.07.2020 г.29.07.2024 г.
Национална здравноосигурителна касаПетко Ненков Салчев, управител/ ЗЗО, чл. 19, ал. 15 г.13.03.2020 г.13.01.2023 г.0 год. и 9 м.
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваИлия Ангелов Ганев, член чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г. 21. 12. 2018 г. 21.12.2023 г.
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Атанасов Атанасов, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г. 21. 12. 2018 г. 21.12.2023 г.
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Стоичков Янакиев, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства 5 г. 21. 12. 2018 г. 21.12.2023 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваПламен Колев Иванов, председателчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.21.12.2023 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваИлко Димитров Желязков, зам.-председателчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.28.07.2021 г.2 год. и 3 м.
ОмбудсманДиана Петрова Ковачева чл. 91а, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8 и чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана 5 г. 21.05.2020 г.21.05.2025 г.
СЕМГалина Жорова Георгиева, член от квотата на НСчл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията6 г.17. 07. 2019 г. 18.07.2025 г.
СЕМПролет Велкова, член от квотата на НС чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията6 г.05.05.2022 г.05.05.2028 г.
СЕМСимона Велева, член от квотата на НСЗакон за радиото и телевизията, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 16 г.05.05.2022 г.05.05.2028 г.
Сметна палатаГорица Николова Грънчарова-Кожарева, Заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г. 09. 04. 2015 г. 09.04.2022 г.1 год. и 6 м.
Сметна палатаТошко Иванов Тодорв, заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г. 09. 04. 2015 г. 09.04.2022 г.1 год. и 6 м.
Сметна палатаЕмил Асенов Евлогиев, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г. 09. 04. 2015 г. 09.04.2022 г.1 год. и 6 м.
Сметна палатаДимитър Главчев, председателЗакон за Сметната палата, чл. 5, ал. 17 г. 28.07.2023 г.28.07.2030 г.
Сметна палата Георги Стефанов Иванов, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г. 09. 04. 2015 г. 09.04.2022 г.1 год. и 6 м.
Фискален съветДора Андреева, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г. 25. 11. 2015 г. 25.11.2021 г.1 год. и 11 м.
Фискален съветБорис Грозданов, председателчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г. 25. 11. 2015 г. 25.11.2021 г.1 год. и 11 м.
Фискален съветЮнал Тасим, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г. 25. 11. 2015 г. 25.11.2021 г.1 год. и 11 м.
Фискален съветЛюбомир Дацов, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г. 25.11.2015 г.25.11.2021 г.1 год. и 11 м.
Фискален съветГригорий Вазов, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.1 год. и 11 м.