ИнституцияЛица, заемащи висши държавни длъжностиНормативна уредба на избора от НСЗаконоустановен мандатНачало на мандатаКрай на мандата
Българска народна банкаДимитър Борисов Радев, УправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.14.07.2015 г.14.07.2021 г.
Българска народна банкаРадослав Тодоров Миленков, ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.22.03.2019 г.22.03.2025 г.
Българска народна банкаКалин Димитров Христов, ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.29.07.2015 г.29.07.2021 г.
Българска народна банкаНина Иванова Стоянова, ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.29.07.2015 г.29.07.2021 г.
Българска телеграфна агенцияКирил Вълчев, генерален директорЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за Българската телеграфна агенция5 г.27.01.2021 г.27.01.2026 г.
Висш съдебен съветБоян МагдалинчевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветБоян НованскиКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветВероника ИмоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветДаниела МарчеваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветДрагомир КояджиковКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветСтефан ГроздевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветГергана МутафоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветЙордан СтоевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветКалина ЧапкъноваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Висш съдебен съветПламена ЦветановаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.23.01.2020 г.
Висш съдебен съветСветлана БошнаковаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2017 г.3.10.2022 г.
Икономически и социален съветЗорница Русинова, председателЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет4 г.2021 г. 2025 г.
Инспекторат към ВССТеодора Точкова, Главен инспекторЧл. 46 от Закона за съдебната власт 5 г.02.04.2015 г. 02.04.2020 г.
Държавна агенция „Национална сигурност“Пламен Кирилов Тончев, ПредседателЗакон за ДАНС, чл. 8, ал. 1 и 2
Председателят на ДАНС се назначава с указ на Президента по предложение на Министерски съвет,
чл. 8, ал. 6 от Закона за ДАНС
5 г.28.05.2021 г.28.05.2026 г.
Заместник-омбудсманЕлена Николова Чернева-Марковачл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана5 г.22.07.2020 г.22.07.2025 г.
Инспекторат към ВССЮрий Димитров КръстевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССГенади Йорданов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССАлександър Божидаров МумджиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССИгнат Иванов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССЛюбка Димитрова КабзималскаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССТеодора Георгиева НиноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВСССтефка Станева МулячкаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССМария Господинова НейковаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССЛюбомир Василев КрумовКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССЛидия Христова СтояноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеСтанислав Тодоровв, председателЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетиката5 г.09.02.2022 г.09.02.2027 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеБлагой Голубарев, членЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетиката5 г.09.02.2022 г.09.02.2027 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеАлександър Йорданов, членЧл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката5 г.26.04.2018 г.26.04.2023 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеДимитър Кочков, членЧл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката5 г.31.07.2020 г.31.07.2025 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеПенка Трендафилова, член
Чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката5 г.26.04.2018 г.26.04.2023 г.
Комисия за защита на конкуренцията Красимир ЗафировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29.06.2016 г.29.06.2023 г.
Комисия за защита на конкуренцията Красимир ВитановЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29.06.2016 г.29.06.2023 г.
Комисия за защита на конкуренцията Георгица Стоянова, ЧленЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29.06.2016 г.29.06.2023 г.
Комисия за защита на конкуренцията проф. д-р Пламен КировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29.06.2016 г.29.06.2023 г.
Комисия за защита на конкуренциятаЮлия Ненкова, председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29.06.2016 г.29.06.2023 г.
Комисия за защита на конкуренцията Анна Янева, ЧленЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29.06.2016 г.29.06.2023 г.
Комисия за защита на конкуренцията Димитър Кюмюрджиев, заместник-председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29.06.2016 г.29.06.2023 г.
Комисия за защита на личните данниВенцислав Кирилов Караджов, председателЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниЦветелин Николов Софрониев, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниМария Георгиева Матева, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниВеселин Ценов Целков, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниЦанко Вълков Цолов, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита от дискриминацияД-р Орлин КолевЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28.07.2017 г.28.07.2022 г.
Комисия за защита от дискриминацияЗлатина Касърова-ДуковаЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28.07.2017 г.28.07.2022 г.
Комисия за защита от дискриминацияБаки Хасанов Хюсеинов, Заместник-председателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28.07.2017 г.28.07.2022 г.
Комисия за защита от дискриминацияСабри Салиев АхмедовЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28.07.2017 г.28.07.2022 г.
Комисия за защита от дискриминацияАна Владимирова Страшимирова, доц. д-р, ПредседателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28.07.2017 г.28.07.2022 г.
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоСотир Стефанов Цацаров, председателчл. 11, ал. 5 във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.20.12.2019 г.Прекратен мандат - 01.03.2022 г. (оставка)
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоАнтон Томов Славчев, заместник-председателчл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26.04.2018 г.26.04.2024 г.
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоАнтоанета Стоянова Георгиева-Цонкова, членл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26.04.2018 г.26.04.2024 г.
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоПламен Любенов Йоцов, членл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26.04.2018 г.26.04.2024 г.
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоСилвия Русанова Къдрева, членл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26.04.2018 г.26.04.2024 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Огнян Георгиев Симеонов, председател73, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит4 г.07.06.2018 г.07.06.2022 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Стефан Александров Белчев, членчл. 73, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.20.07.2022 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Радослав Христов Йорданов, членчл. 73, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.20.07.2022 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Ирена Милчева Михайлова, членчл. 73, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.20.07.2022 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Ваня Донева Георгиева, членчл. 73, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.20.07.2022 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияГеорги Вълчинов Пангаров, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕкатерина Петкова Бончева, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияИванка Жекова Витанова, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕвтим Костадинов Костадинов, председателЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияМариана Иванова Даракчиева – секретарЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияБорис Сребров Михайлов, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаИван Димитров, председател
Oпределя се по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя
Закон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 35 г.26.11.2018 г.01.2023 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаКристина Георгиева Андонова-Хитрова, заместник-председателЗакон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 45 г.24.02.2020 г.24.02.2025 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаЕрдинч Исмаил Хайрула, членЗакон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 45 г.24.02.2020 г.24.02.2025 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаАнна Вълчева Хаджиева, членЗакон за електронните съобщения, чл. 22, чл. 45 г.24.02.2020 г.24.02.2025 г.
Комисия за регулиране на съобщенията Илия Петров Христозов, член (с указ на президента на републиката)Закон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 55 г.09.07.2019 г.09.07.2024 г.
Комисия за финансов надзор Бойко Атанасов Атанасов, председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 16 г.15.03.2019 г.28.07.2022 г.
Комисия за финансов надзорМария Асенова Филипова, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.10.04.2019 г.10.04.2015 г.
Комисия за финансов надзорВладимир Николаев Савов, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.23.07.2020 г.23.07.2026 г.
Комисия за финансов надзорДиана Иванова Йорданова, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.12.10.2017 г.12.10.2023 г.
Комисия за финансов надзорПетър Георгиев Джелепов, членЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.23.07.2020 г.23.07.2026 г.
Конституционен съдКрасимир Влахов, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2018 г. 2027 г.
Конституционен съдАтанас Атанасов, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2012 г.2021 г.
Конституционен съдГроздан Илиев, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2013 г. 2022 г.
Конституционен съдКонстантин ПенчевКРБ, чл. 1479 г.2015 г.2024 г.
Национален осигурителен институтИвайло Цветанов Иванов, управителКСО, чл. 37, ал. 14 г.19.09.2017 г.19.09.2021 г.
Национален осигурителен институтВесела Николова Караиванова-Начева, подуправител КСО, чл. 37, ал. 14 г.29.07.2020 г.29.07.2024 г.
Национална здравноосигурителна касаПетко Ненков Салчев, управителЗЗО, чл. 19, ал. 15 г.16.03.2020 г.16.03.2025 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваПламен Колев Иванов, председателчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.21.12.2023 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средствачл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваИлия Ангелов Ганев, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.21.12.2023 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Атанасов Атанасов, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.21.12.2023 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Стоичков Янакиев, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.21.12.2023 г.
ОмбудсманДиана Петрова Ковачевачл. 91а, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8 и чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана5 г.21.05.2020 г.21.05.2025 г.
Заместник-омбудсманЕлена Николова Чернева-Марковачл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана5 г.22.07.2020 г.22.07.2020 г.
Сметна палатаЦветан Цветков, ПредседателЗакон за Сметната палата, чл. 5, ал. 17 г.26.03.2015 г.26.03.2022 г.
Сметна палатаГорица Николова Грънчарова-Кожарева, Заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Сметна палатаТошко Иванов Тодоров, Заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Сметна палатаЕмил Асенов Евлогиев, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Сметна палатаГеорги Стефанов Иванов, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Съвет за електронни медииСофия Владимирова, членчл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизиятаЧленовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента.27.04.2016 г.27.04.2022 г.
Съвет за електронни медииРозита Стойчева Михайлова Еленова, членЗакон за радиото и телевизията, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 1Членовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента.27.04.2016 г.27.04.2022 г.
Съвет за електронни медииГалина Жорова Георгиевачл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизиятаЧленовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента.18.07.2019 г.18.07.2025 г.
Фискален съветЛюбомир Дацов, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветГригорий Вазов, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветДора Андреева, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветБорис Грозданов, председателЗФСКМ, чл. 76 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветЮнал Тасим, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.