неправителствена организация, която от 2006 година работи за утвърждаване върховенството на правото и принципите на демократично управление в България. В дейността си Институтът залага на професионализъм, обективност и висококачествена работа, съобразена с утвърдените европейски и международни стандарти.

повишаване информираността на гражданите; прозрачността на процедурите и отговорността при публичните назначения.

(1) е важно обществеността да знае кои са хората и как се избират от Народното събрание и изпълнителната власт, за да заемат висшите държавни постове в страна; (2) процедурите по назначенията трябва да са прозрачни, за да се гарантира, че именно най-подходящият кандидат ще бъде назначен; (3) по този начин създаваме инструмент за гражданско наблюдение, което е значим индикатор за устойчива демокрация.

се поддържа с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от БИПИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

Наблюдавани процедури

0

СЕМ

Изслушване на кандидатите за членове на Съвета за електронни медиив Комисията по културата и медиите Пролет Велкова – Отговори на въпро

  • 18.04.2022
0

БНБ

Въпроси от Mediapool.bg Въпроси от “Българска финтех асоциация“  Въпроси от в. Капитал Въпроси от economic.bg ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА БН

  • 23.03.2022
0

Фискален съвет

 Становище на съюз на учените в България  Становище на КНСБ  Становище на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори Ст

  • 08.03.2022

Новини