неправителствена организация, която от 2006 година работи за утвърждаване върховенството на правото и принципите на демократично управление в България. В дейността си Институтът залага на професионализъм, обективност и висококачествена работа, съобразена с утвърдените европейски и международни стандарти.

повишаване информираността на гражданите; прозрачността на процедурите и отговорността при публичните назначения.

(1) е важно обществеността да знае кои са хората и как се избират от Народното събрание и изпълнителната власт, за да заемат висшите държавни постове в страна; (2) процедурите по назначенията трябва да са прозрачни, за да се гарантира, че именно най-подходящият кандидат ще бъде назначен; (3) по този начин създаваме инструмент за гражданско наблюдение, което е значим индикатор за устойчива демокрация.

се поддържа с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от БИПИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

Наблюдавани процедури

0

Сметна палата

 Професионална препоръка на Нина Стоименова  Препоръка на Нина Стоименова  Въпроси към кандидатите за председател на Сметната палата –

  • 20.07.2023
0

БНБ

Въпроси от средства за масово осведомяване Доклад – заседание на Комисията по бюджет и финанси, 14.07.2023 г. Протокол – заседание на Комис

  • 17.07.2023

Новини

0

Конституционен съд

    Въпрос от Валерия Велева във връзка с процедурата по избор на членове на Конституционния съд, 16/01/2024 Въпрос от Ивайло Дерменджиев въ

  • 18.12.2023
0

Търгаши в храма на демокрацията

Препечатано от Дневник, 11.12.2023 г. Батак. Така с една дума може да се определят процесите в сглобката от последните дни и опитите й да кадрува

  • 10.12.2023
0

НЗОК

Подуправителят на НЗОК за първи път се избира от Народното събрание. Досега се назначаваше от управителя на Касата. Въпроси към кандидата з

  • 14.11.2023