Избор на член на Съвета за електронни медии http://youtu.be/gmnsPbFMni8 http://youtu.be/4FWE0Wg8i_c