На първото работно заседание на 47-ото Народно събрания председателят на НС Никола Минчев представи справка за органите, които се избират изцяло или частично от парламента и чиито мандати са изтекли или изтичат през настоящата сесия (чл. 89, ал. 1 от ПОДНС), както следва:

Справка за органите и членовете на органите, чиито мандат е изтекъл, за които НС следва да проведе избори съгласно действащото законодателство

Избор на девет членове, вкл. председател, зам.-председател и секретар, на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Избор на председател и четирима членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на главен инспектор в инспектората към Висшия съдебен съвет

Избор на 10 инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет

Избор на председател и член в сектор „Енергетика“ в Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член в надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол

Избор на управител на Българската народна банка

Избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банково“

Избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Емисионно”

Избор на управител на Националния осигурителен институт

Избор на съдия в Конституционния съд

Избор на петима членове, вкл. председател, на Фискалния съвет

Справка за членове на органите, чиито мандат е предсрочно прекратен, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство

Избор на член на Висшия съдебен съвет – за прокурорската колегия

Избор на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и на зам.-председател от членовете на Бюрото

Избор за член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Справка за неконституирани органи, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство

Избор на председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България

***

От представители на новосформиращото се парламентарно мнозинство многократно се отправиха заявки, че ще бъде променена структурата и правомощията на КПКОНПИ, така че се очаква и антикорупционната комисия да бъде сред органите в календара за избор на настоящото Народно събрание.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 4 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!