Редица органи функционират с изтекли мандати и докато депутатите неглижират въпроса, броят им нараства. Към момента органите с изтекъл мандат, за които НС трябва да проведе избори са: управителят и двама подуправители (управление „Банково“ и „Емисионно“) на Българската народна банка, 11 от членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и 10 инспектори от Инспектората към ВСС, председателят и четирима членове на Комисията за защита на личните данни, председателят и четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, председател, зам.-председател, секретар и шестима членове на Комисията за разкриване на документи разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, председателят на Комисията за финансов надзор, двама съдии в Конституционния съд, управителят на Националния осигурителен институт, председател, двама зам.-председатели и двама членове на Сметната палата, председателят и четирима членове на Фискалния съвет, председател, зам.-председател и трима членове на Комисията за защита от дискриминация, член на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол. През тази година ще изтекат мандатите и на двама членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, 7 членове (вкл. председател и зам.-председател) на Комисията за защита на конкуренцията, зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, председателя и трима членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Този дълъг списък се допълва с органи, чиито мандати са предсрочно прекратени – председателите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и един член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и управителят на Националната здравноосигурителна каса.

Равносметката от последните две години:

През краткото съществуване на 45-ото НС не се осъществяват назначения. По време на работата на 46-ото НС също не се осъществяват назначения, но се поставя началото на процедури с разработването и/или обсъждане на проекти на правила за избор на управител на БНБ; за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; за председател и член на КЕВР. 47-ото НС стартира четири процедури – за председател и член на КЕВР, за председател и членове на Фискалния съвет, за управител на БНБ и за членове на СЕМ. В резултат от проведените процедури са избрани 2 членове на СЕМ, председател и член на КЕВР. С решение на Конституционния съд (конституционно дело № 4/2022 г.) беше обявено за противоконституционно решението на НС за избора на председател на КЕВР.

48-ото НС прекрати предсрочно мандатът на Петко Салчев като управител на Националната здравноосигурителна каса. На 20 януари 2023 г. беше освободен и председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!