неправителствена организация, която от 2006 година работи за утвърждаване върховенството на правото и принципите на демократично управление в България. В дейността си Институтът залага на професионализъм, обективност и висококачествена работа съобразена с утвърдените европейски и международни стандарти.

повишаване на информираността на гражданите; прозрачността на процедурите и отговорността при назначенията на ръководителите на независимите контролни и регулаторни органи от Народното събрание.

(1) е важно обществеността да знае кои са хората и как Народното събрание ги избира, за да заемат висшите държавни постове в страна; (2) процедурите по назначенията трябва да са прозрачни, за да се гарантира, че именно най-подходящият кандидат ще бъде назначен; (3) по този начин създаваме инструмент за гражданско наблюдение, което е значим индикатор за устойчива демокрация.

Наблюдавани процедури

Новини