Към 09.01.2024 г. общият брой на изтеклите или прекратени предсрочно мандати е 76 (като в него не е включен един член на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), за когото също се посочва, че НС трябва да проведе избор, председателят и шестимата членове на все още неконституирания Национален съвет за българите, живеещи извън Република България, както и трима членове на Комисия за противодействие на корупцията, общо още 11 души). До края на 2024 г. изтичат още 7 мандата.

ИнституцияЛица, заемащи висши държавни длъжностиНормативна уредба на избора от НСЗаконоустановен мандатНачало на мандатаКрай на мандатаПросрочване на мандата
Българска народна банкаДимитър Борисов Радев, УправителЗакон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.18.07.2023 г.2029-07-18 00:00:000
Българска народна банкаРадослав Тодоров Миленков, ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.22.03.2019 г.2025-03-22 00:00:000
Българска народна банкаАндрей Гюров, Подуправител "Емисионно"Закон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.26.07.2023 г.2029-07-26 00:00:000
Българска народна банкаПетър Чобанов, Подуправител "Банково"Закон за БНБ, чл. 12 избират се от НС6 г.26.07.2023 г.2029-07-29 00:00:000
Българска телеграфна агенцияКирил Вълчев, генерален директорЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за Българската телеграфна агенция5 г.27.01.2021 г.2026-01-27 00:00:000
Висш съдебен съветБоян МагдалинчевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветБоян НованскиКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветВероника ИмоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветДаниела МарчеваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветДрагомир КояджиковКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветСтефан ГроздевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветГергана МутафоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветЙордан СтоевКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветКалина ЧапкъноваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.3.10.2017 г.2022-10-03 00:00:001 год., 3 м. и 6 дн.
Висш съдебен съветСветлана БошнаковаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.03.10.2017 г.2022-10-23 00:00:001 год., 2 м. и 17 дн.
Висш съдебен съветПламена ЦветановаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1; квота на НС5 г.03.10.2017 г.2022-01-23 00:00:001 год., 11 м. и 17 дн.
Икономически и социален съветЗорница Русинова, председателЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет4 г.03.12.2020 г.2024-12-03 00:00:000
Инспекторат към ВССЮрий Димитров КръстевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССГенади Йорданов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССАлександър Божидаров МумджиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССИгнат Иванов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССЛюбка Димитрова КабзималскаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССТеодора Георгиева НиноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВСССтефка Станева МулячкаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССМария Господинова НейковаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССЛюбомир Василев КрумовКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССЛидия Христова СтояноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор; 4 г. – инспектори14.03.2016 г.2020-03-14 00:00:003 год., 9 м. и 26 дн.
Инспекторат към ВССТеодора Точкова, Главен инспекторЧл. 46 от Закона за съдебната власт5 г.09.04.2015 г.2020-04-02 00:00:003 год., 9 м. и 7 дн.
Комисия за енергийно и водно регулиранеИван Иванов, председателЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетиката5 г.02.04.2015 г.2020-04-02 00:00:003 год., 9 м. и 7 дн.
Комисия за енергийно и водно регулиранеАлександър Йорданов, членЧл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката5 г.26. 04. 2018 г.2023-04-26 00:00:000 год., 8 м. и 14 дн.
Комисия за енергийно и водно регулиранеПенка Трендафилова, членЧл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката5 г.26. 04. 2018 г.2023-04-26 00:00:000 год., 8 м. и 14 дн.
Комисия за енергийно и водно регулиранеБлагой Голубарев, членЧл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетиката5 г.09. 02. 2022 г.2027-02-09 00:00:000
Комисия за енергийно и водно регулиранеДимитър КочковЧл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката5 г.31. 07. 2020 г.2025-07-31 00:00:000
Комисия за защита на конкуренциятаЮлия Ненкова, председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29. 06. 2016 г.2023-06-29 00:00:000 год., 6 м. и 11 дн.
Комисия за защита на конкуренциятаДимитър Кюмюрджиев, заместник-председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29. 06. 2016 г.2023-06-29 00:00:000 год., 6 м. и 11 дн.
Комисия за защита на конкуренциятаПроф. д-р. Пламен КировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29. 06. 2016 г.2023-06-29 00:00:000 год., 6 м. и 11 дн.
Комисия за защита на конкуренциятаАнна Янева, членЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29. 06. 2016 г.2023-06-29 00:00:000 год., 6 м. и 11 дн.
Комисия за защита на конкуренциятаКрасимир ЗафировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29. 06. 2016 г.2023-06-29 00:00:000 год., 6 м. и 11 дн.
Комисия за защита на конкуренциятаКрасимир ВитановЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29. 06. 2016 г.2023-06-29 00:00:000 год., 6 м. и 11 дн.
Комисия за защита на конкуренциятаГеоргица Стоянова, членЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 17 г.29. 06. 2016 г.2023-06-29 00:00:000 год., 6 м. и 11 дн.
Комисия за защита на личните данниМария Георгиева Матева, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.2019-04-15 00:00:004 год., 8 м. и 25 дн.
Комисия за защита на личните данниЦанко Вълков Цолов, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15. 04. 2014 г .2019-04-15 00:00:004 год., 8 м. и 25 дн.
Комисия за защита на личните данниЦветелин Николов Софрониев, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15. 04. 2014 г.2019-04-15 00:00:004 год., 8 м. и 25 дн.
Комисия за защита на личните данниВеселин Ценов Целков, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15. 04. 2014 г.2019-04-15 00:00:004 год., 8 м. и 25 дн.
Комисия за защита на личните данниВенцислав Кирилов Караджов, председателЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.2019-04-15 00:00:004 год., 8 м. и 25 дн.
Комисия за защита от дискриминациятаД-р Орлин КолевЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28. 07. 2017 г.2022-07-28 00:00:001 год., 5 м. и 12 дн.
Комисия за защита от дискриминациятаЗлатина Касърова - ДуковаЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28. 07. 2017 г.2022-07-28 00:00:001 год., 5 м. и 12 дн.
Комисия за защита от дискриминациятаБаки Хасанов Хюсеинов, заместник-председателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28. 07. 2017 г.2022-07-28 00:00:001 год., 5 м. и 12 дн.
Комисия за защита от дискриминациятаСабрие Тайфи СапунджиеваЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28. 07. 2017 г.2022-07-28 00:00:001 год., 5 м. и 12 дн.
Комисия за защита от дискриминациятаАна Владимирова Страшимирова-Джумалиева, доц. д-р., председателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.28. 07. 2017 г.2022-07-28 00:00:001 год., 5 м. и 12 дн.
Комисия за отнемане на незаконно придобитото имуществоСотир Цацаров, председателчл. 8, ал. 5 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26. 04. 2018 г.2022-03-01 00:00:001 год., 10 м. и 8 дн.
Комисия за отнемане на незаконно придобитото имуществоАнтон Томов Славчев, заместник-председателчл. 8, ал. 6 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26. 04. 2018 г.2024-04-26 00:00:000
Комисия за отнемане на незаконно придобитото имуществоАнтоанета Стоянова Георгиева – Цонкова, членчл. 8, ал. 6 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26. 04. 2018 г.2024-04-26 00:00:000
Комисия за отнемане на незаконно придобитото имуществоПламен Любенов Йоцов, членчл. 8, ал. 6 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26. 04. 2018 г.2024-04-26 00:00:000
Комисия за отнемане на незаконно придобитото имуществоСилвия Русанова Къдрева, членчл. 8, ал. 6 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество6 г.26. 04. 2018 г.2024-04-26 00:00:000
Комисия за противодействие на корупцията чл. 8, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията6 г.2024-01-06 00:00:000 год., 0 м. и 3 дн.
Комисия за противодействие на корупцията чл. 8, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията6 г.2024-01-06 00:00:000 год., 0 м. и 3 дн.
Комисия за противодействие на корупцията чл. 8, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията6 г.2024-01-06 00:00:000 год., 0 м. и 3 дн.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториСтефан Александоров Белчев, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.2021-07-09 00:00:002 год., 6 м. и 0 дн.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториВаня Донева Георгиева, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.2021-07-28 00:00:002 год., 5 м. и 12 дн.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториОгнян Георгиев Симеонов, председателчл. 73, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит4 г.07.06.2018 г.2022-07-19 00:00:001 год., 5 м. и 21 дн.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториИрена Милчева Михайлова, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.2022-07-19 00:00:001 год., 5 м. и 21 дн.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториРадослав Христов Йорданов, членчл. 73, ал. 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит4 г.20.07.2018 г.2022-07-19 00:00:001 год., 5 м. и 21 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияАйруш Ибрахим Хаджи, заместник-председателЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияАпостол Иванов Димитров, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияОрхан Ахмедов Исмаилов, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияГеорги Вълчинов Пангаров, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕкатерина Петкова Бончева-Лисичарова, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияИванка Жекова Витанова, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕвтим Костадинов Костадинов, председателЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияМариана Иванова Даракчиева – секретарЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияБорис Сребров Михайлов, членЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.2017-05-17 00:00:006 год., 7 м. и 23 дн.
Комисия за регулиране на съобщениятаКристина Георгиева Андонова-Хитрова, заместник-председателЗакон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 45 г.25.02.2020 г.2025-02-25 00:00:000
Комисия за регулиране на съобщениятаЕрдинч Исмаил Хайрула, членЗакон за електронните съобщения, чл. 22, ал. 45 г.25.02.2020 г.2025-02-25 00:00:000
Комисия за регулиране на съобщениятаАнна Вълчева Хаджиева, членЗакон за електронните съобщения, чл. 22, чл. 45 г.25.02.2020 г.2025-02-25 00:00:000
Комисия за финансов надзорБойко Атанасов Атанасов, председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 16 г.15.03.2019 г.2022-07-28 00:00:001 год., 5 м. и 12 дн.
Комисия за финансов надзорДиана Иванова Йорданова, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.12.10.2017 г.2023-10-12 00:00:000 год., 2 м. и 28 дн.
Комисия за финансов надзорВладимир Николаев Савов, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.23.07.2020 г.2026-07-23 00:00:000
Комисия за финансов надзорПетър Георгиев Джелепов, членЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.23.07.2020 г.2026-07-23 00:00:000
Комисия за финансов надзорМария Асенова Филипова, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 26 г.10.04.2019 г.2025-04-10 00:00:000
Конституционен съдГроздан Илиев, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2013 г.2021-11-06 00:00:002 год., 2 м. и 3 дн.
Конституционен съдАтанас Атанасов, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2012 г.2022-02-19 00:00:001 год., 10 м. и 21 дн.
Конституционен съдКонстантин ПенчевКРБ, чл. 1479 г.2015 г.2024-10-13 00:00:000
Конституционен съдКрасимир Влахов, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2018 г.2027-10-09 00:00:000
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет Агенция за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Надзорен съвет на Агенцията за публичните предприятия и контролчл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Национален осигурителен институтИвайло Цветанов Иванов, управителКСО, чл. 37, ал. 14 г.19.09.2017 г.2021-09-19 00:00:002 год., 3 м. и 21 дн.
Национален осигурителен институтВесела Николова Караиванова-Начева, подуправителКСО, чл. 37, ал. 14 г.29.07.2020 г.2024-07-29 00:00:000
Национална здравноосигурителна касаСтанимир Михайлов, управителЗЗО, чл. 19, ал. 15 г.2023-07-29 00:00:002028-07-29 00:00:000
Национална здравноосигурителна касаМомчил Мавров, подуправителЗЗО, чл. 19, ал. 15 г.2023-11-30 00:00:002028-11-30 00:00:000
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваИлия Ангелов Ганев, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21. 12. 2018 г.2023-12-21 00:00:000 год., 0 м. и 19 дн.
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Атанасов Атанасов, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21. 12. 2018 г.2023-12-21 00:00:000 год., 0 м. и 19 дн.
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Стоичков Янакиев, членчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21. 12. 2018 г.2023-12-21 00:00:000 год., 0 м. и 19 дн.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваПламен Колев Иванов, председателчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.2021-07-28 00:00:002 год., 5 м. и 12 дн.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваИлко Димитров Желязков, зам.-председателчл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства5 г.21.12.2018 г.2023-12-21 00:00:000 год., 0 м. и 19 дн.
ОмбудсманДиана Петрова Ковачевачл. 91а, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8 и чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана5 г.21.05.2020 г.2025-05-21 00:00:000
Омбудсман (зам.)Елена Николова Чернева-Марковачл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана5 г.22.07.2020 г.2025-07-22 00:00:000
СЕМГалина Жорова Георгиева, член от квотата на НСчл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията6 г.17. 07. 2019 г.2025-07-18 00:00:000
СЕМПролет Велкова, член от квотата на НСчл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията6 г.05.05.2022 г.2028-05-05 00:00:000
СЕМСимона Велева, член от квотата на НСЗакон за радиото и телевизията, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 16 г.05.05.2022 г.2028-05-05 00:00:000
Сметна палатаГеорги Стефанов Иванов, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09. 04. 2015 г.2022-04-09 00:00:001 год., 9 м. и 0 дн.
Сметна палатаГорица Николова Грънчарова-Кожарева, Заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09. 04. 2015 г.2022-04-09 00:00:001 год., 9 м. и 0 дн.
Сметна палатаТошко Иванов Тодорв, заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09. 04. 2015 г.2022-04-09 00:00:001 год., 9 м. и 0 дн.
Сметна палатаЕмил Асенов Евлогиев, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09. 04. 2015 г.2022-04-09 00:00:001 год., 9 м. и 0 дн.
Сметна палатаДимитър Главчев, председателЗакон за Сметната палата, чл. 5, ал. 17 г.28.07.2023 г.2030-07-28 00:00:000
Фискален съветДора Андреева, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г.25. 11. 2015 г.2021-11-25 00:00:002 год., 1 м. и 15 дн.
Фискален съветБорис Грозданов, председателчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г.25. 11. 2015 г.2021-11-25 00:00:002 год., 1 м. и 15 дн.
Фискален съветЮнал Тасим, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г.25. 11. 2015 г.2021-11-25 00:00:002 год., 1 м. и 15 дн.
Фискален съветЛюбомир Дацов, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г.25.11.2015 г.2021-11-25 00:00:002 год., 1 м. и 15 дн.
Фискален съветГригорий Вазов, членчл. 7 от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми6 г.25.11.2015 г.2021-11-25 00:00:002 год., 1 м. и 15 дн.