ИнституцияЛица, заемащи висши държавни длъжностиНормативна уредба на избора от НСЗаконоустановен мандатНачало на мандатаКрай на мандата
Българска народна банкаДимитър Борисов Радев, УправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.14.07.2015 г.14.07.2021 г.
Българска народна банкаДимитър Иванов Костов , ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.29.07.2015 г.29.07.2021 г.
Българска народна банкаКалин Димитров Христов , ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.29.07.2015 г.29.07.2021 г.
Българска народна банкаНина Иванова Стоянова, ПодуправителЗакон за БНБ, чл. 12
избират се от НС
6 г.29.07.2015 г.29.07.2021 г.
Висш съдебен съветМария КузмановаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветВасил ПетровКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветЯсен ТодоровКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветКаролина НеделчеваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветСоня НайденоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветНезабравка СтоеваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветГалина КарагьозоваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветМагдалена ЛазароваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветДимитър УзуновКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветЮлиана КолеваКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Висш съдебен съветСветла ПетковаКРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1
Квота на НС
5 г.3.10.2012 г.3.10.2017 г.
Главен инспектор към ВССТеодора Точкова, Главен инспекторЧл. 46 от Закона за съдебната власт 5 г.02.04.2015 г. 02.04.2020 г.
Държавна агенция „Национална сигурност“Председател Димитър Здравков Георгиев
Закон за ДАНС, чл. 8, ал. 1 и 2
Председателят на ДАНС се назначава с указ на Президента по предложение на Министерски съвет
5 г.18.03.2015 г.18.03.2020 г.
Заместник-омбудсманДиана КовачеваКРБ, чл. 91а Закон за омбудсмана, чл. 85 г.28.01.2016 г.28.01.2021 г.
Инспекторат към ВССЮрий Димитров КръстевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССГенади Йорданов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССАлександър Божидаров МумджиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССИгнат Иванов ГеоргиевКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССЛюбка Димитрова КабзималскаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССТеодора Георгиева НиноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВСССтефка Станева МулячкаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССМария Господинова НейковаКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССЛюбомир Василев КрумовКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Инспекторат към ВССЛидия Христова СтояноваКРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 465 г. – гл. инспектор
4 г. – инспектори
18.02.2016 г.18.02.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеГеорги Тонев Златев, член направление енергетикаЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеСветла Петрова Тодорова, член направение икономикаЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеЕвгения Христова Харитонова, член направление енергетикаЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеИван Николаев Иванов, председателЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеАлександър Янакиев Йорданов, член направление енергетикаЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеВладко Генчов Владимиров, член направление енергетикаЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеВалентин Димитров Петков, член направление водоснабдяванеЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеДимитър Георгиев Кочков, член направление водоснабдяванеЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за енергийно и водно регулиранеРемзи Дормуш Осман, член направление юристЗакона за енергетиката - чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 5 г.02.04.2015 г.02.04.2020 г.
Комисия за защита на конкуренцията Красимир ЗафировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 15 г.29.06.2016 г.29.06.2021
Комисия за защита на конкуренцията Красимир ВитановЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 15 г.29.06.2016 г.29.06.2021
Комисия за защита на конкуренцията Георгица Стоянова, ЧленЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 15 г.29.06.2016 г.29.06.2021
Комисия за защита на конкуренцията проф. д-р Пламен КировЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 15 г.29.06.2016 г.29.06.2021
Комисия за защита на конкуренциятаЮлия Ненкова, председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 15 г.29.06.2016 г.29.06.2021 г.
Комисия за защита на конкуренцията Анна Янева, ЧленЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 15 г.29.06.2016 г.29.06.2021
Комисия за защита на конкуренцията Димитър Кюмюрджиев, заместник-председателЗакон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 15 г.29.06.2016 г.29.06.2021 г.
Комисия за защита на личните данниВенцислав Кирилов Караджов, председателЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниЦветелин Николов Софрониев, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниМария Георгиева Матева, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниВеселин Ценов Целков, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита на личните данниЦанко Вълков Цолов, членЗакон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 25 г.15.04.2014 г.15.04.2019 г.
Комисия за защита от дискриминацияАтанас Георгиев МусорлиевЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.12.07.2012 г.12.07.2017 г.
Комисия за защита от дискриминацияКемал Еюп АдилЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.12.07.2012 г.12.07.2017 г.
Комисия за защита от дискриминацияБаки Хасанов Хюсеинов, Заместник-председателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.12.07.2012 г.12.07.2017 г.
Комисия за защита от дискриминацияСабри Салиев АхмедовЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.12.07.2012 г.12.07.2017 г.
Комисия за защита от дискриминацияАна Владимирова Страшимирова, доц. д-р, ПредседателЗакон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 15 г.12.07.2012 г.12.07.2017 г.
Комисия за отнемане на незаконно придобито имуществоСтоянка Петрова НиколаковаЗакон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, чл. 6, ал. 35 г.22.02.2013 г.22.02.2018 г.
Комисия за отнемане на незаконно придобито имуществоИво Диков Иванов, Заместник-председателЗакон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, чл. 6, ал. 35 г.22.02.2013 г.22.02.2018 г.
Комисия за отнемане на незаконно придобито имуществоАнтоанета Стоянова Георгиева-Цонкова, ЧленЗакон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, чл. 6, ал. 35 г.22.02.2013 г.22.02.2018 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Тодор Димитров Шопов, ЧленЗакон за независимия финансов одит, чл. 35б, ал. 2, 4 и 64 г.15.11.2012 г.15.11.2016 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Иван Кунчов Мавров, ЧленЗакон за независимия финансов одит, чл. 35б, ал. 2, 4 и 64 г.15.11.2012 г.15.11.2016 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Огнян Георгиев Симеонов, ЧленЗакон за независимия финансов одит, чл. 35б, ал. 2, 4 и 64 г.15.11.2012 г.15.11.2016 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Стоян Първанов Милев, ЧленЗакон за независимия финансов одит, чл. 35б, ал. 2, 4 и 64 г.16.12.2014 г.16.12.2018 г.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Ваня Донева Георгиева, ПредседателЗакон за независимия финансов одит, чл. 35б, ал. 2, 4 и 64 г.10.10.2012 г.10.10.2016 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияАпостол Иванов Димитров, ЧленЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияАйруш Ибрахим Хаджи,Заместник председателЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияГеорги Вълчинов Пангаров, ЧленЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕкатерина Петкова Бончева, ЧленЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияИванка Жекова Витанова, ЧленЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияОрхан Ахмедов Исмаилов, Член, Доц. д-рЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияЕвтим Костадинов Костадинов, ПредседателЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияМариана Иванова Даракчиева – секретарЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияБорис Сребров Михайлов, ЧленЗакон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 15 г.17.05.2012 г.17.05.2017 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаКонстантин Тодоров Тилев, Член (извън мандат)Закон за електронните съобщения, чл. 225 г.03.06.2010 г.03.06.2015 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаДесислава Димитрова Преображенска, Член (извън мандат)Закон за електронните съобщения, чл. 225 г.03.06.2010 г.03.06.2015 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаНикола Павлов Колев, Заместник-председател (извън мандат)Закон за електронните съобщения, чл. 225 г.03.06.2010 г.03.06.2015 г.
Комисия за регулиране на съобщениятаВеселин Божков Божков, Председател, Доц. д-р (извън мандат)Закон за електронните съобщения, чл. 225 г.03.06.2010 г.03.06.2015 г.
Комисия за регулиране на съобщенията Ирина Станчева Романска, Член, Доц. д-р (извън мандат)Закон за електронните съобщения, чл. 225 г.03.06.2010 г.03.06.2015 г.
Комисия за финансов надзорКарина Караиванова, председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 1 и 26 г.28.06.2016 г.28.06.2022 г.
Комисия за финансов надзорРалица Агайн-Гури, заместник-председателЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 1 и 26 г.24.01.2014 г.24.01.2020 г.
Комисия за финансов надзорАнгел Джалъзов, заместник-председател (извън мандат)Закон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 1 и 26 г.15.07.2010 г.15.07.2016 г.
Комисия за финансов надзорВладимир Савов, членЗакон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 1 и 26 г.24.01.2014 г.24.01.2020 г.
Конституционен съдЦанка Цанкова, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2009 г. 2018 г.
Конституционен съдАтанас Атанасов, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2012 г.2021 г.
Конституционен съдГроздан Илиев, СъдияКРБ, чл. 1479 г.2013 г. 2022 г.
Конституционен съдКонстантин ПенчевКРБ, чл. 1479 г.2015 г.2024 г.
Национален осигурителен институтВесела Николова Караиванова-НачеваКСО, чл. 37, ал. 14 г.29.07.2016 г.29.07.2020 г.
Национален осигурителен институтБисер Христов ПетковКСО, чл. 37, ал. 14 г.29.07.2016 г.29.07.2020 г.
Национална здравноосигурителна касад-р Глинка КомитовЗЗО, чл. 19, ал. 15 г.12.03.2015г. 12.03.2020 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Стоичков Янакиев, ЧленЗакон за СРС, чл. 34в5 г.19.12.2013 г.19.12.2018 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваОгнян Атанасов Атанасов, ЧленЗакон за СРС, чл. 34в5 г.19.12.2013 г.19.12.2018 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваБойко Илиев Рашков, ПредседателЗакон за СРС, чл. 34в5 г.19.12.2013 г.19.12.2018 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваИлия Ангелов Ганев, Занестник-председателЗакон за СРС, чл. 34в5 г.19.12.2013 г.19.12.2018 г.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средстваГеорги Тодоров Гатев, Занестник-председателЗакон за СРС, чл. 34в5 г.19.12.2013 г.19.12.2018 г.
ОмбудсманМая МаноловаКРБ, чл. 91аЗакон за омбудсмана, чл. 85 г.20.10.2015 г.30.07.2020 г.
Сметна палатаЦветан Цветков, ПредседателЗакон за Сметната палата, чл. 5, ал. 17 г.26.03.2015 г.26.03.2022 г.
Сметна палатаГорица Николова Грънчарова-Кожарева, Заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Сметна палатаТошко Иванов Тодоров, Заместник-председателЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Сметна палатаЕмил Асенов Евлогиев, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Сметна палатаГеорги Стефанов Иванов, членЗакон за Сметната палата, чл. 127 г.09.04.2015 г.09.04.2022 г.
Съвет за електронни медииСофия ВладимироваЗакон за радиото и телевизията, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 1Членовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента.27.04.2016 г.27.04.2022 г.
Съвет за електронни медииРозита ЕленоваЗакон за радиото и телевизията, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 1Членовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента.27.04.2016 г.27.04.2022 г.
Съвет за електронни медииИво Първанов АтанасовЗакон за радиото и телевизията, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 1Членовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента.17.07.2013 г.17.07.2019 г.
Фискален съветЛюбомир Дацов, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветГригорий Вазов, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветДона Андреева, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветБорис Грозданов, председателЗФСКМ, чл. 76 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Фискален съветЮнал Тасим, членЗФСКМ, чл. 7Надзорен съвет6 г.25.11.2015 г.25.11.2021 г.
Централна избирателна комисияСевинч Османова Солакова, Заместник-председателИзборен кодекс, чл. 465 г.20.03.2014 г. 20.03.2019 г.
Централна избирателна комисияМария Веселинова Мусорлиева, Заместник-председателИзборен кодекс, чл. 465 г.20.03.2014 г. 20.03.2019 г.
Централна избирателна комисияИвилина Вергинова Алексиева, ПредседателИзборен кодекс, чл. 465 г.20.03.2014 г. 20.03.2019 г.