42 Народно Събрание

0

БНБ

Въпроси към кандидатите за подуправители на БНБ ДОКЛАД от заседание на Комисията по бюджет и финанси, 24.07.2023 г. ПРОТОКОЛ от заседание на Ком

  • 23.07.2023
0

Сметна палата

 Професионална препоръка на Нина Стоименова  Препоръка на Нина Стоименова  Въпроси към кандидатите за председател на Сметната палата –

  • 20.07.2023