Публичното представяне на Атанас Александров Атанасов е изготвено в качеството му на кандидат за член на Фискалния съвет.

То бе изпратено на г-н Атанасов за преглед и коментар на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:

Тошко Йорданов Хаджитодоров (ПГ на ИТН)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Име: Атанас Александров Атанасов
  2. Дата и място на раждане: НЯМА ДАННИ
  3. Семейно положение: НЯМА ДАННИ
  4. Владеене на езици: Английски, испански и руски език (ниво С2)

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

  1. Образование:
2018 – 2020 г. ОКС „Магистър“, спец. Финанси, УНСС, София
15.10.2006 – 21.08.2007 г. ОКС „Магистър“, спец. Счетоводство и контрол, СА „Димитър Ценов“, Свищов
20.10.2005 – 17.09.2006 г. Магистър по „Европейска икономическа интеграция и развитие“, Брюкселски свободен университет, Белгия
15.09.2001 – 18.09.2005 г. ОКС „Бакалавър“, спец. Маркетинг, УНСС, София
15.09.1994 – 27.05.1999 г. 13 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, София (езиков профил – испански и френски език)
  1. Обучение:
2011 г. Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор
13.04.2009 – 16.04.2009 г. Курс по „Управление на средствата от структурните инструменти на ЕС „Структурни фондове и Кохезионен фонд“
2004 г. TOEFL – компютърен вариант
2004 г. GMAT

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  1. Текуща длъжност:

От 2016 г. до момента       Главен експертен сътрудник във Фискалния съвет

      2. Кариерно развитие:

2011 – 2015 г. Главен експерт в дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“, АПИ
2009 – 2011 г. Началник сектор „Финансов контрол на средства по ОП „Транспорт“ в дирекция „Оперативен контрол и управление на риска“, АПИ
2007 – 2008 г. Търговски представител, Евромаркет ЕАД, София
2007 г. Финансист, стаж в Райфайзенбанк ЕАД, София
2006 – 2007 г. Младши експерт в дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“. Работа по проекти, финансирани от ЕС, Министерство на финансите

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

  1. Данни от Агенцията по вписванията

……….

       2. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

1. В медиите

Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Седем са кандидатите за петте места във Фискалния съвет

“Продължаваме промяната” и ГЕРБ са с номинации за председател на органа

Капитал, 9 март 2022

2. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Атанас Александров Атанасов по имейл на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!