Лична информация:
Име: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
Дата на раждане: 31 юли 1957 година
Място на раждане: Ботевград

 

Образование:

 • СУ “Св. Кл. Охридски” Юридически факултет, специалност – Право, Магистър
 • Магистратура по финанси – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”
 • Следдипломна специализация по наказателно правни науки в СУ “Св. Кл. Охридски”
 • Следдипломна специализация по митнически, валутен и данъчен контрол в Стопанска академия, Свищов
 • Доктор по икономика

Професионален опит:

 • Председател на Надзорен съвет на Агенцията за приватизация
 • Член на Управителния съвет на Фондация “Доверие и закрила”
 • Секретар на Софийска окръжна адвокатска колегия
 • Председател на Български адвокатски съюз към Софийска окръжна адвокатска колегия
 • Адвокат Софийска адвокатска колегия
 • Стажант-съдия в Софийски окръжен съд

Чужди езици:

 • Английски език
 • Руски език