Лична информация:
Име: АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА
Дата на раждане: 29 януари 1977 година
Място на раждане: гр. София

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

– Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност „право”, магистър по право

– Специализация „Правораздаване”

– Специализация «Общество и право в Германия», Институт за немски хуманитарни и социални науки «Германикум

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

– директор на дирекция «Злоупотреби с монополно или господстващо положение», Комисия за защита на конкуренцията

– експерт в Комисия за защита на конкуренцията (сътрудник към член на комисията)

– преводач към Българо – швейцарска програма по горите /Фондация “Силвика”

– стажант към Софийски градски съд

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

– английски език

– руски език