Подуправител на Българска народна банка http://youtu.be/mLRSKBFnjQ8