По време на работата на 46-ото НС също не се осъществяват назначения, но се поставя началото на процедури с разработването и/или обсъждане на проекти процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на изискуемите документи и изслушване на кандидатите: за управител на БНБ; за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; за председател и член на КЕВР.