В рамките на 45-ото НС не се осъществяват назначения, нито има започнали процедури – не са обсъждани проекти на решения на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на изискуемите документи и изслушване на кандидатите.