Избор на Членове и председател (зам.-председател) на Национално бюро за контрол на СРС

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Избор на Членове и председател (зам.-председател) на Национално бюро за контрол на СРССтартиране на процедура:
17.10.2013 г.Дата на избор: 19.12.2013 г.
До 24.10.2013 г. /две седмици/27.10.2013 г.

ДВ бр 111/27.10.2013
27.10.2013 г.

06.07.2013 г. ДВ/бр.60

Решението за избор влиза в сила от обнародване 12.07.13, ДВ/бр.62
чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства1. Бойко Рашков
Бойко Рашков СРС
2. Георги Гатев
Георги Гатев CPC
3. Илия Ганев
4. Огнян Атанасов
5. Огнян Стоичков
Огнян Стоичков СРС
1. Бойко Рашков
2. Георги Гатев
3. Илия Ганев
4. Огнян Атанасов
5. Огнян Стоичков
1. КБ (Ат. Мержданов)
2. ДПС (Лютви Местан)
3. КБ (Ат. Мержданов)
4. ГЕРБ (Цв. Цветанов)
5. АТАКА (В. Сидеров)

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

71

0

4

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

102

0

4

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

6

58

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

6

75

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

6

58

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

6

75

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

6

58

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

6

75

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

6

58

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

6

75

В рамките на последните дни 23.10 и 24.10, според правилата, са внесени и петте кандидатури за общо 5 члена на бюрото.

До 15.11.2013 г. ДАНС извършва проверка на кандидатите по ЗЗКИ.

На 28.11.2013 г. са изслушани петте кандидати, като заседанието на комисията е на две части: публично и закрито. Кандидатите теглят въпроси и отговарят на тях, по предварително определен конспект.

ККССИПСРСДДЗЕС приема процедурни правила за избора на членове на Националното бюро.

На 19.12.2013 г. в пленарна зала ККССИПСРСДДЗЕС докладва за изслушването