Наблюдение и анализ на избора на регулаторни и контролни органи от Народното събрание (2013 – 2023 г.) През 2013 г. екипът на Български институт за... read more

ИЗ КОРИДОРИТЕ НА ВЛАСТТА. Как се назначават ръководители на териториални структури в страната Да се пише за публичните назначения е рисков... read more

Публичното представяне на Андрей Атанасов Гюров е изготвено в качеството му на кандидат за подуправител на БНБ – ръководител на управлени... read more

Публичното представяне на Нина Спасова Стоименова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за председател на Сметната палата. То бе изпратен... read more