Избор на членове и председател (зам.-председател) на Национално бюро за контрол на СРС http://youtu.be/sWp8fKtu7N8