Избор на членове и председател (зам.-председател) на Национално бюро за контрол на СРС

Избор на член на Съвета за електронни медии

Председател на ДАНС [accordion_item active=”no” title=”Кандидат – Делян Пеевски” accordion=”accordion”] [/accordion_item] [/accordion] Решение за отмяна на и... read more

Подуправител на Българска народна банка