Анализът на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването на ръководителите на структури в публичната администрация... read more