Избор на председател, заместник-председатели и членове на ЦИК

Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Централна избирателна комисия - председател, заместник–председатели и секретарСтартиране на процедура: 21.02.2019 г.

Избор: 20.03.2019 г.
За номинации от гражданско организации: 12-дневен

За номинации от политически партии: 14-дневен
ДВ бр. 16 от 22 февруари 2019 г.21.03.2019 г./ ДВ бр. 24/22.03.2019 г.чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс1. Стефка Савова Стоева – за председател
2. Таня Николова Йосифова – за заместник-председател
3. Силва Петкова Дюкенджиева – за заместник-председател
4. Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова – за заместник-председател
5. Севинч Османова Солакова – секретар
1. Стефка Савова Стоева за председател
2. Таня Николова Йосифова за заместник-председател
3. Силва Петкова Дюкенджиева за заместник-председател
4. Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова за заместник-председател
5. Севинч Османова Солакова за секретар
1. Цветан Цветанов и група народни представители - ГЕРБ
2. Валери Симеонов, ОП
3. Корнелия Нинова и група народни представители - БСП
4. Веселин Марешки - ВОЛЯ
5. Хамид Хамид – ДПС

Гласуване

Избор на председател на ЦИК – Стефка Стоева
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 141 0 0 141
ГЕРБ 90 0 0 90
ПГБСП 1 0 0 1
ОП 21 0 0 21
ДПС 19 0 0 19
ВОЛЯ 8 0 0 8
НЕЗ 2 0 0 2
Избор на заместник-председател на ЦИК – Силва Дюкенджиева
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 131 5 5 141
ГЕРБ 90 0 0 90
ПГБСП 1 0 0 1
ОП 11 5 5 21
ДПС 19 0 0 19
ВОЛЯ 8 0 0 8
НЕЗ 2 0 0 2
Избор на заместник-председател на ЦИК – Таня Йосифова
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 129 0 6 135
ГЕРБ 90 0 0 90
ПГБСП 1 0 0 1
ОП 21 0 0 21
ДПС 7 0 6 13
ВОЛЯ 8 0 0 8
НЕЗ 2 0 0 2
Избор на заместник-председател на ЦИК – Кристина Цанкова – Стефанова
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 134 1 5 140
ГЕРБ 91 0 0 91
ПГБСП 1 0 0 1
ОП 13 1 5 19
ДПС 19 0 0 19
ВОЛЯ 8 0 0 8
НЕЗ 2 0 0 2
Избор на секретар  на ЦИК – Севинч Солакова
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 122 2 12 136
ГЕРБ 90 0 0 90
ПГБСП 1 0 0 1
ОП 2 2 12 16
ДПС 19 0 0 19
ВОЛЯ 8 0 0 8
НЕЗ 2 0 0 2

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!