Публичното представяне на Станимир Боянов Михайлов е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса.

То бе изпратено на г-н Михайлов за преглед и коментар на 21.07.2023 г. Към 26.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номинирана от:

ПГ на ПП-ДБ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Станимир Боянов Михайлов
 2. Дата и място на раждане: 24 май 1965 г., Рио де Жанейро
 3. Семейно положение: Няма информация
 4. Владеене на езици: Отлично владеене на португалски и френски език. Добро владеене на английски език.

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, (по-долу само Процедурните правила), и КРДОПБГДСРСБНА

 1. Образование:
2001 г. Курс по Счетоводство, финансов и кредитен анализ, Програма по банки и финанси, Международен Банков Институт
1998 г. Лиценз за Брокер на ЦК изд. КЦКФБ
1998 г. Курс за Брокер на ЦК организиран от КЦКФБ и Университет Делауер България
1982 – 1987 г. Магистър по икономика, специалност ,,Макроикономика, счетоводство и контрол, финанси и кредит”, Висш икономически институт ,,Карл Маркс”, София

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Управител и собственик на БУЛЛУЗО ЕООД; Председател на СД на МБАЛ ЛОЗЕНЕЦ ЕАД като независим член; Заместник-председател на Българо-Португалска търговска камара

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Кариерно развитие:
януари  2011 – септември 2012 г. Изпълнителен директор и член на управителния съвет на ИНВЕСТБАНК АД; Представител на ЮЛ – член на Надзорния съвет на Здравноосигурителна компания България здраве АД
септември 2005 – ноември 2010 г. Изпълнителен директор, прокурист и член на управителния съвет на Токуда Банк АД;

Член на Управителния съвет на Токуда здравноосигурителен фонд АД – Дъщерно дружество

януари  2002 – август 2005 г. Съветник по търговско-икономическите въпроси към посолствата на България в Португалия и в Ангола, Министерство на икономиката на Република България
1990 – декември 2001 г. Кредит Експрес Банк АД, Стопанска Банка АД, ВТО Автоимпекс ООД

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1

 

Дата 20.06.2007 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни  
Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, дворно място, цялото с площ от 800 кв.м., ведно с вилна сграда с площ от 16,50 кв.м. и мазе от 5,80 кв.м., цялата вилна сграда със зп от 36,60 кв.м.;
Страни Продавач – Станимир Боянов Михайлов
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/6 ид.ч. от вилна сграда с площ от 16,50 кв.м. И мазе от 5,80 кв.м., цялата вилна сграда със зп от 36,60 кв.м., находяща се в дворното място в з-щето на с. Ковачевци, цялото с площ от 800 кв.м.;
Страни  
Продавач – Станимир Боянов Михайлов
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, дворно място, цялото с площ от 800 кв.м., ведно с 4/6 ид.ч.от вилна сграда с площ от 16,50 кв.м. и мазе от 5,80 кв.м., цялата вилна сграда със зп от 36,60 кв.м.

 

Пореден № по справката 2

 

Дата 12.02.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Подновяване/ новиране на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Станимир Боянов Михайлов

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 86.970 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София, Прилежащ обект – избено помещение

 

Пореден № по справката 3

 

Дата 22.02.2011 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Станимир Боянов Михайлов

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 86.970 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, Прилежащ обект – избено помещение

 

Пореден № по справката 4
Дата 12.01.2011 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Станимир Боянов Михайлов

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 236.600 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Станимир Боянов Михайлов

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 47.050 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, прилежащ обект – мазе и таванска стая

 

Пореден № по справката 5
Дата 17.12.2010 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Станимир Боянов Михайлов

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 80/ 2100 общо – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 80/ 2100 общо – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 236.600 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Станимир Боянов Михайлов

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 47.050 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София, прилежащ обект – мазе и таванска стая

 

Пореден № по справката 6
Дата 21.05.2009 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник, условие: 80/ 2100 ид.ч. от дворното място – Станимир Боянов Михайлов

Ипотекарен длъжник, условие: 80/ 2100 ид.ч. от дворното място – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 47.050 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София, прилежащ обект – мазе и таванска стая
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник, условие: 80/ 2100 ид.ч. от дворното място, идеални части: общо 80/ 2100 – Станимир Боянов Михайлов

Ипотекарен длъжник, условие: 80/ 2100 ид.ч. от дворното място, идеални части: общо 80/ 2100 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 236.600 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 7
Дата 17.04.2009 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Станимир Боянов Михайлов
Купувач (Частна собственост), идеални части: 80/ 2100 ид.ч. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 236.600 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – Станимир Боянов Михайлов
Купувач (Частна собственост), идеални части: 80/ 2100 ид.ч. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 47.050 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София, прилежащ обект – мазе и таванска стая

 

Пореден № по справката 8
Дата 20.06.2006 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач, идеални части: 4/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: 4/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач, идеални части: 4/6 – Станимир Боянов Михайлов
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Банкя; Описание: дворно място; тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ -СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 9
Дата 22.05.2006 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – Станимир Боянов Михайлов
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Банкя; Описание: дворно място; тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 10
Дата 27.11.2001 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Станимир Боянов Михайлов

Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 20.460 кв.м., Описание: гараж; тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 11
Дата 08.03.2000 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач – Станимир Боянов Михайлов
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 20.460 кв.м., Описание: гараж; тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр .София

 

Пореден № по справката 12
Дата 06.03.1998 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за доброволна делба
Страни  
СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – Станимир Боянов Михайлов

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Банкя; Описание: дворно място; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – Станимир Боянов Михайлов

 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Банкя; Описание: дворно място; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЪСОБСТВЕНИЦИ – Станимир Боянов Михайлов

 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Банкя; Описание: дворно място; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 18.07.2023 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Станимир Боянов Михайлов

Източник: Отговор от председателя на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
ПП-ДБ предлага бивш банкер за шеф на НЗОК Медиапул, 17 юли 2023 г.
Станимир Михайлов, кандидат за управител на здравната каса: Трябва по-добър контрол върху парите на НЗОК

Номинацията на ПП-ДБ да оглави институцията е бивш банкер, консултант и от миналата година член на борда на болница „Лозенец“

Капитал, 19 юли 2023 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Станимир Михайлов по имейл на 21.07.2023 г. Към 26.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!