Снимка: БГНЕС

Публичното представяне на д-р Любомир Христов Христов е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българската народна банка.

То бе изпратено на д-р Христов за преглед и коментар на 13.07.2023 г. Към 18.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номинирана от:

ПГ на Възраждане

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Любомир Христов Христов
 2. Дата и място на раждане: 3 май 1955 г., София
 3. Семейно положение: Няма информация
 4. Владеене на езици: Английски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Научни степени:
1987 1990 г. Доктор по икономика, Висша атестационна комисия.

Дата на протокол: 05.07.1990 г.

Тема на дисертационния труд: ,,Динамични междуотраслови модели от магистрален тип и използването им за икономически анализ, прогнозиране и планиране“

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД. Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Образование:
2003 2005 г. Професионална квалификация по Финансово планиране, Застраховане, Инвестиции, Пенсионни системи, Данъчно и наследствена планиране, Пари и капиталови пазари, Американския колеж в ,,Bryn Mawr“, Пенсилвания
1975 1979 г. Магистър по икономика, специалност „Планиране и прогнозиране на икономически системи“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Специализации
1992 г. Курс по макроикономическо финансово програмиране и политика, Институт на МВФ
1992 г. 17-ти международен семинар, ЕКСИМ банка, Япония

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Член на консултативна група по ценни книжа и пазари (SMSG), ЕОЦКП

Източник:  Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Кариерно развитие:
2014 2018 г. Член на консултативна група по ценни книжа и пазари (SMSG), ЕОЦКП
2011 2013 г. Член на банковата консултативна група (BSG ), ЕБО
2008 2011 г. Член, Експертна група по финансово образование, Европейска комисия
2007 2008 г. Изпълнителен директор, Централен депозитар АД, София
2001 2006 г. Ръководител отдел, Anteon/ General Dynamics lnformation Technology, САЩ
1995 2000 г. Съветник на Изпълнителния директор на Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)
1991 1994 г. Главен икономист, Член на Управителния съвет, БНБ
1980 1990 г. Асистент, гл. асистент, Университет за национално и световно стопанство

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 13.08.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Собственик (Частна собственост) Любомир Христов Христов
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 790.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
Страни Собственик (Частна собственост) Любомир Христов Христов
 
Имот (вид, адрес) Сграда, площ по док. 74.000 кв. м., Жилищна, построена върху поз. имот, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино

 

Пореден № по справката 2
Дата 18.12.2007 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач Любомир Христов Христов
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, с площ от 776 кв.м., ведно с вилна сграда със зп от 39,30 кв.м.

 

Пореден № по справката 3
Дата 08.09.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Собственик (Частна собственост), идеални части: 3/4 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик (Частна собственост), идеални части: 1/4 Любомир Христов Христов

 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 1650.000 кв.м., жилищна сграда на два етажа, включваща: първи етаж с площ 32.50 кв.м. и мазе с площ 7.50 кв.м. и втори жилищен етаж с площ 40 кв.м.; б/ лятна кухня с площ 20 кв.м. и в/ второстепенна постройка с площ 18 кв.м., обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ. СВИЩОВ

 

Пореден № по справката 4
Дата 30.04.2015 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни  Продавач Любомир Христов Христов

Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 158.600 кв.м., Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач Любомир Христов Христов

Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 16.900 кв.м., Описание: гараж; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач Любомир Христов Христов

Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 15,49%   ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 388.000 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 5
Дата 23.09.2008 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач Любомир Христов Христов

Купувач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 65.580 кв.м., Описание: апартамент; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 6
Дата 08.10.2007 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач Любомир Христов Христов

Купувач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 915.000 кв.м.; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 

Пореден № по справката 7
Дата 31.01.2007 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Любомир Христов Христов
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 915.000 кв. м.; Тип на Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 92.560 кв.м. Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 10.07.2023 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Любомир Христов Христов.

Източник: Отговор от председателя на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Проф. Любомир Христов: Аз съм евроскептик БНТ, 7 юли 2023 г.
„Възраждане“ предлага Любомир Христов за управител на БНБ Investor.bg, 30 юни 2023 г.
„Възраждане“ предлага евроскептик за управител на БНБ Дневник, 30 юни 2023 г.
Любомир Христов: България трябва да се присъедини към еврозоната, когато е готова БНР, 24 февруари 2023 г.
Любомир Христов: Влизането в еврозоната е капан, ще спечелят единствено финансовите елити БНР, 28 октомври 2022 г.
Любомир Христов: Най-сериозният лост срещу инфлацията е рязко ограничаване на кредитирането

Инфлацията се бори с обедняване, рецесия и безработица

БНР, 31 май 2022 г.
На стрес при криза са подложени кредитополучателите, а не банките в България Bloomberg TV Bulgaria, 15 август 2016 г.
НОИ ще намали пенсиите. Няма друг избор след последните промени OFFNEWS, 7 януари 2015 г.
Граждани издигат кандидатурата на Любомир Христов за управител на БНБ Медиапул, 14 ноември 2014 г.
Любомир Христов е кандидатът за вицепрезидент на Меглена Кунева БНР, 12 юли 2011 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на д-р Любомир Христов по имейл на 13.07.2023 г. Към 18.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!