Публичното представяне на Калоян Иванов Ганев е изготвено в качеството му на кандидат за член/ председател на Фискалния съвет.

То бе изпратено на доц. Ганев за преглед и коментар на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:

Андрей Атанасов Гюров (ПГ на Продължаваме промяната)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Калоян Иванов Ганев

2. Дата и място на раждане: 1974 г., …………

3. Семейно положение: Няма данни

4. Владеене на езици: Английски (ниво С2), немски (ниво А2-В1), руски (ниво А2-В2) и сърбохърватски език (ниво А2-В1)

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

1. Текуща длъжност:

От 10.2007 г. до момента:

Доцент; Ръководител на докторска програма по Приложна иконометрия и икономическо моделиране /хоноруван преподавател – от 10.1996 – 10. 2000 г.; щатен преподавател – 11.2000 – 11.2004 г.; доцент – от 11.2015 г., СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

От 04.2013 г. до момента:

Директор / Управляващ съдружник, Стигма Хет ООД, вид на дейността: консултантска и научноизследователска дейност

2. Кариерно развитие:

08.2010 – 03.2013 г. Главен икономист, началник отдел Икономически анализи и прогнози, Райфайзенбанк
05.2009 – 07.2010 г. Изпълнителен директор, Агенция за икономически анализи и прогнози, Министерство на финансите
05.2003 – 05.2009 г. Началник отдел, Агенция за икономически анализи и прогнози, Министерство на финансите
06.1998 – 05.2003 г. Държавен експерт, Министерство на земеделието и горите

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

Допълнителна информация
Релевантен консултантски опит
Списък с релевантни публикации

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

  1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 16.10.2020
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на законна ипотека
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – КАЛОЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 119.410 кв. м., 6,38 кв.м. ид.части от  общите части на сградата, обл. ДОБРИЧ, общ. КАВАРНА, с. Топола
Пореден № по справката 2
Дата 16.10.2020
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – КАЛОЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 119.410 кв. м., 6,38 кв.м. ид.части от общите части на сградата, обл. ДОБРИЧ, общ. КАВАРНА, с. Топола
Пореден № по справката 3
Дата 16.11.2012
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор – БАНКА
Длъжник – КАЛОЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 80.570 кв. м., АПАРТАМЕНТ; Мазе; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 4
Дата 26.05.2010
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – КАЛОЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 18.000 кв. м., общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 5
Дата 19.12.2008
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Прехвърляне на недвижим имот в изпълнение на дълг с н.а.
Условие 0.51% ИД.Ч.
Страни ПРЕХВЪРЛИТЕЛ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРИЕМАТЕЛ – КАЛОЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
ПРИЕМАТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6040.000 кв.м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 6
Дата 09.08.2007
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Условие 50000 ЕВРО
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – КАЛОЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 80.540 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 7
Дата 09.08.2007
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – КАЛОЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 80.540  кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 11.03.2022 г.

2. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

1. В медиите

Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Седем са кандидатите за петте места във Фискалния съвет

“Продължаваме промяната” и ГЕРБ са с номинации за председател на органа

Капитал, 9 март 2022
Калоян Ганев: БВП ще спадне с 9.4% Гласове, 10 септември 2020 г.
 

https://kganev.wordpress.com/

2. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Калоян Иванов Ганев по имейл на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!