Иванка Динева, източник: БНР

Публичното представяне на Иванка Димитрова Динева е изготвено в качеството ѝ на кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса.

То бе изпратено на г-жа Динева за преглед и коментар на 04.07.2023 г.

Номинирана от:

ПГ на ГЕРБ-СДС

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Име: Иванка Димитрова Динева
  2. Дата и място на раждане: 03.11.1978 г., София
  3. Семейно положение: Разведена с две деца
  4. Владеене на езици: Английски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, (по-долу само Процедурните правила), и проф. Жени Николова.

 1. Образование:
09.2001 – 10.2007 г. Придобита образователно квалификационна степен Магистър по специалност Право – Югозападен Университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград
09.2002 – 03.2004 г. Придобита образователно квалификационна степен Магистър по специалност Счетоводство и контрол – Югозападен Университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград
09.1997 – 07.2002 г. Придобита образователно квалификационна степен Бакалавър по специалност Стопански и финансов контрол – Югозападен Университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

6. Допълнителни квалификации:

към момента Зачислена като специализант във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – гр. София / държавна поръчка/ по Специалност Правно регулиране в здравеопазването
30.10.2014 г. Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения по

Наредба № 18/20.06.2005 г. на МЗ, Министерство на

здравеопазването, Национален център по обществено здраве

и анализи

15.05.2010 г. Професионална квалификация по Здравен мениджмънт, Център

за следдипломно и факултативно обучение към Стопанска

академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, Диплома Серия С

– 2005 № 002198

16.01.2009 г. Професионална квалификация по Обществени поръчки, Диплома № 127-115 и Удостоверение за професионално обучение № 127-115/16.01.2009 г., издадени от Център за професионално обучение, към Сдружение „Център за обществени поръчки”, рег. № 200712447 на НАПОО
25.09.2008 г. Придобита юридическа правоспособност, по чл. 163 от ЗСВ, Удостоверение правоспособност № 818
28.05.1999 г. Професионална Квалификация по Счетоводство с програмен

продукт, издадено от Университет за Национално и

Световно Стопанство – гр.София, Институт за следдипломна

квалификация, Регистрационен № УС – 0467/28.05.1999 г.

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:

Консултант към Българския лекарски съюз

Източник: Иванка Димитрова Динева

 1. Кариерно развитие:
12.2020 – 09.2022 г. Директор на РЗОК-София столична
05.2017 – 12.2020 г. Съветник на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика
10.2015 – 02.2017 г. Подуправител на Национална Здравноосигурителна каса
11.2014 – 01.2017 г. Съветник на министъра на здравеопазването
05.2013 – 10.2015 г. Адвокат – Софийска Адвокатска Колегия
01.2013 – 05.2013 г. Правен съветник „ Крист-Ал Медконсулт” ЕООД
09.2012 – 01.2013 г. Директор на дирекция „Правна” – ,,Кол Груп” ЕООД
10.2010 – 09.2012 г. Директор на дирекция „Правна” – Национална Здравноосигурителна каса
03.2010 – 10.2010 г. И.д. Началник на самостоятелен отдел „Правен ” – Национална

Здравноосигурителна каса

01.2008 – 03.2010 г. Главен юрисконсулт в самостоятелен отдел „Правен” – Национална Здравноосигурителна каса
08.2002 – 01.2008 г. Последователно от Младши експерт “Икономист” в Районен офис №2 до Главен експерт “Икономист” в Отдел “Здравноосигурителен бюджет” – Столична Здравноосигурителна Каса
03.1999 – 06.2002 г. Сътрудник в адвокатска кантора
04.1998 – 07.1998 г. Компютърен оператор – “Стамбули” ЕООД
12.1997 – 04.1998 г. Брокер на недвижими имоти – “Стелт инвест” ООД

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 29.07.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост)  идеални части:1/2– ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 473.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Рила, гр. Рила

 

 

Пореден № по справката 2
Дата 01.07.2019
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Брачен договор с нотариална заверка на подписите
Страни Собственик (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Съпруг/Съпруга – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Съпруг/Съпруга – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1030.000 кв. м., обл. Перник, общ. Перник, с. Кладница
Страни Собственик(Частна собственост) –  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Съпруг/Съпруга – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Съпруг/Съпруга – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1030.000 кв. м., обл. Перник, общ. Перник, с. Кладница
Страни Собственик(Частна собственост) –  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Съпруг/Съпруга – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Съпруг/Съпруга – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 0.000 кв. м., еднофамилна жс – тип 8 с РЗП 206.53 кв.м., обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник

 

 

Пореден № по справката 3
Дата 31.03.2017
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 0.000 кв. м., еднофамилна жс – тип 8 с РЗП 206.53 кв.м., обл. Перник, общ. Перник, гр.Перник
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1030.000 кв. м., обл. Перник, общ. Перник, с. Кладница

 

Пореден № по справката 4
Дата 31.03.2017
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1030.000 кв. м., обл. Перник, общ. Перник, с.Кладница
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 0.000 кв. м., с РЗП 206.53 кв. м., обл. Перник, общ. Перник, гр.Перник

 

 

Пореден № по справката 5
Дата 28.06.2019
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Брачен договор с нотариална заверка на подписите
Страни Собственик(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 17.500 кв. м., обл. София-СТОЛИЧНА, общ. Столична, гр. София
Страни Собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 12.830 кв. м., Подземно паркомясто; обл. София-СТОЛИЧНА, общ. Столична, гр. София
Страни Собственик(Частна собственост), идеални части: СЪОТВ. ИД. Ч – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 896.000 кв. м., обл. София-СТОЛИЧНА, общ. Столична, гр. София
Страни Собственик(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 162.550 кв. м., АПАРТАМЕНТ, обл. София-СТОЛИЧНА, общ. Столична, гр.София
Страни Собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 115.440 кв. м., обл. София-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Собственик(Частна собственост), идеални части:съотв. ид. ч. – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1981.000 кв. м., УПИ, обл.  София-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 6
Дата 09.05.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Купувач(Частна собственост), идеални части:общо 1,26% ид.ч – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:общо 1,26% ид.ч – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1054.690 кв. м., обл. София-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 54.470 кв. м., обл. София-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

 

Пореден № по справката 7
Дата 28.04.2014
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 84.670 кв. м., АПАРТАМЕНТ, Мазе; обл. София-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 8
Дата 20.09.2013
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 17.500 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник, идеални части:1,85% и 0,20% общо – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник, идеални части:1,85% и 0,20% общо – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1979.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 162.550 кв. м., АПАРТАМЕНТ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 9
Дата 20.09.2013
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Замяна с нотариален акт
Страни Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател(Частна собственост) – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 162.550 кв. м., АПАРТАМЕНТ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Прехвърлител – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател (Частна собственост), идеални части: общо 1,85% – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Приобретател (Частна собственост), идеални части: общо 1,85% – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател (Частна собственост), идеални части: общо 0,75% и 0,769% – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1979.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Прехвърлител – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Приобретател(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 67.550 кв. м., АТЕЛИЕ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Прехвърлител – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Приобретател(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Ателие за творческа дейност, площ по док. – 65.890 кв. м., АТЕЛИЕ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 10
Дата 01.04.2011
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Поправка-договорни ипотеки
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, условие: Превалутиране на кредита в евро – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 67.550 кв.м., Описание: АТЕЛИЕ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София,
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, условие: Превалутиране на кредита в евро – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 65.890 кв.м., Описание: АТЕЛИЕ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, условие: Превалутиране на кредита в евро – ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 17.500 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

 

Пореден № по справката 11
Дата 21.03.2008
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1979.000 кв.м., Описание: УПИ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 12
Дата 15.02.2008
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1979.000 кв.м., Описание: УПИ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 13
Дата 05.04.2007
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 67.550 кв.м., Описание: АТЕЛИЕ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 17.500 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 65.890 кв.м., Описание: АТЕЛИЕ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 14
Дата 05.04.2007
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда,площ по док. – 65.890 кв.м., Описание: АТЕЛИЕ, Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 67.550 кв.м., Описание: АТЕЛИЕ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 17.500 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 15
Дата 17.02.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни ДАРИТЕЛ, идеални части:1/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДАРЕН, идеални части:1/6 – ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 84.670 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 16
Дата 29.12.2004
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни ДАРИТЕЛ, идеални части: 4/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДАРЕН, идеални части:4/6 – ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 84.670 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 29.06.2023 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Столичната здравна каса работи в нарушение на мерките заради липсата на достатъчно персонал със сертификати Медиапул, 26 октомври 2021 г.
Директорката на Столичната здравна каса Иванка Динева е освободена от длъжност Офнюз, 21 септември 2022 г.
Трима са кандидатите за управители на Националната здравноосигурителната каса Дневник, 28 юни 2023 г.
ГЕРБ, БСП и “Възраждане” със силно спорни кандидати за управител на здравната каса

Според представители на сектора и на тримата кандидати да оглавят институцията, която управлява 7 млрд. лв., им липсват авторитет, умения или интегритет

Капитал, 29 юни 2023 г.
Стана ясно кои са тримата кандидати за управител на НЗОК Информационна агенция “Фокус”, 29 юни 2023 г.
Вижте кои са тримата кандидати за шеф на НЗОК 24 часа, 29 юни 2023 г.
Трима са кандидатите за шеф на НЗОК Мениджър Нюз, 29 юни 2023 г.
Трима кандидати за шеф на НЗОК

Мандатът на управителя изтича на 13 юли

Dnes.bg, 29 юни 2023 г.
Трима се кандидатираха за поста управител на НЗОК Tribune.bg, 29 юни 2023 г.
Трима са кандидатите за шеф на НЗОК Plovdivnews.bg, 29 юни 2023 г.
Трима са кандидатите за шеф на НЗОК – от ГЕРБ-СДС, “Възраждане” и от “БСП за България” Dir.bg, 29 юни 2023 г.
Трима в битка за директорския стол на НЗОК Марица, 29 юни 2023 г.
Юрист и двама лекари се борят за шеф на НЗОК Труд, 29 юни 2023 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Иванка Димитрова Динева по имейл на 04.07.2023 г. Г-жа Динева върна писмен отговор на 09.07.2023 г., с който заяви готовност да направи коментари по черновата и уточни, че към момента е консултант към Българския лекарски съюз. Към 11 юли не сме получили допълнителни бележки или отказ за публикуването на публичното представяне на г-жа Динева. Тъй като на 11.07.2023 г. от 13:00 ч. е насрочено извънредно заседание на НС, като в дневния ред е включена точка за избор на управител на НЗОК. Ако след публикуването на публичното представяне на г-жа Динева получим бележки или коментари, ще бъдат отразени допълнително.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!