На 9 февруари след продължило около два часа ожесточено обсъждане парламентът избра Станислав Тодоров, предложение на „Продължаваме промяната“, за председател на КЕВР. ГЕРБ и ДПС не участваха в гласуването, а депутатите от Възраждане гласуваха „против“. За член на КЕВР в сектор „Енергетика“ беше избран Благой Голубарев, предложен от „Има такъв народ“.

По време на обсъждането опозицията изрази многократно съмнение дали Тодоров отговаря на изискванията в Закона на енергетиката, както и кои изисквания точно трябва да покрива – тези в действащия до 1 февруари закон или променените, влезли в сила от 2 февруари. Бившият енергиен министър Теменужка Петкова специално отбеляза, че ако изборът бъде направен в нарушение на закона, легитимността на всяко взето решение от КЕВР ще бъде под въпрос, което ще създаде много сериозни проблеми. Тя подчерта, че лицензиант по Закона за енергетиката е централата „Ей И Ес“, но не и дружеството, в което има стаж Тодоров. Бившият министър допълни и че са установени нарушения на ЗОП във връзка с непроведени обществени поръчки в период, когато Станислав Тодоров е заемал управленска позиция в „Ей И ЕС Сервисиз“.

Станислав Анастасов от ДПС, освен че изказа съмнения относно добрата професионална репутация на кандидата, предвид това, че е бил освободен по инициатива на свой работодател, изнесе и справка от Сметната палата за посочените нарушения по ЗОП в размер на 105 млн. лв.

В отговор от управляващите заявиха, че проверката за допустимост е извършена на заседанието на Комисията по енергетика, където единодушно е взето решение по въпроса, вкл. и с гласовете на депутатите от ГЕРБ и ДПС.

Кандидатът за председател на регулатора Станислав Тодоров излезе на трибуната, но не коментира конкретно никои от поставените въпроси, нито отговори на изразените съмнения. Той припомни основни моменти от професионалната си биография, подчерта тежестта и значимостта на управленските отговорности, с които е бил ангажиран, което му дава основания да смята, че опитът му е много релевантен и КЕВР само ще спечели, ако бъде избран за председател. Тодоров сподели пред депутатите и някои от совите идеи и намерения във връзка с ролята и функциите на КЕВР, особено предвид промени в глобален мащаб, който предстоят в енергийната сфера.

БИПИ наблюдава процедурите за избор от 42-рото Народно събрание насам. Още в началото на работата на сегашния парламент изпратихме предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с които да се завишат стандартите при избор на ръководители и членове на еднолични или колективни регулаторни органи, но те не бяха приети от мнозинството, което продължава да провежда процедури по избор с вече установени дефицити.

*******

ХРОНОЛОГИЯ

Сагата по промените в състава не КЕВР стартира 

на 13 януари, когато като първа точка в дневния ред на Комисията по енергетика е приемането на процедурни правила за избора на нов председател на КЕВР. Обсъждането се отложи с аргумента, че първо правилата ще се обсъдят на експертен коалиционен съвет.

На 20 януари в Комисията по енергетика бяха обсъдени законопроекти за изменение на Закона за енергетиката, както и проект на решение за приемане на процедурни правила за избор на председател и член на КЕВР. Предложените промени предизвикаха сериозна критика от страна на опозицията и бурни спорове.

На 21 януари са приети процедурните правила от 47-ото Народно събрание.

1 февруари е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Със промените в закона се намали съставът на КЕВР от 9 на 5 души, като в § 7 от заключителните разпоредби се предвижда чрез жребий да се прекрати мандатът на двама от членовете на комисията. С влизането в сила на закона се прекратяват мандатите на членовете с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Бяха разширени и дефинициите за “стаж в областта на енергетиката” и “стаж в областта на водоснабдяването и канализацията”.

На 1 февруари в Комисията по енергетика се проведе жребият за прекратяване мандата на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл. Така бяха прекратени мандатите на Георги Златев и Владко Владимиров.

На 2 февруари парламентарната комисия по енергетика изслуша кандидатите за член и за председател на КЕВР – Благой Голубарев и Станислав Тодоров.

На 9 февруари беше избран от Народното събрание Станислав Тодоров за председател на КЕВР. Кандидатурата му бе подкрепена със 128 гласа „за“, 13 от депутатите бяха „против“, без въздържали се. Депутатите избраха за член на КЕВР със 130 гласа „за“ и 13 „против“ Благой Голубарев. В гласуването не участваха ГЕРБ и ДПС, а от Възраждане дойде отрицателният вот.

*******

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури по публични назначения.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!