Публичното представяне на Николай Илчев Илиев  е изготвено в качеството му на кандидат за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-н Илчев за преглед и коментар на 17.06.2016 г.  На 21.06.2016 г. г-н Илчев изпрати коментарите си по публичното представяне.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Николай Илчев Илиев

 

 1. Дата и място на раждане: Роден на 31.07.1968 в гр. Велико Търново.

Източник: comdos.bg

 

 1. Семейно положение: Женен, с две деца. Съпруга – икономист, счетоводител.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на КЗК, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

 

 1. Владеене на чужди езици: Владее английски и руски език на добро ниво.

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Образование:

1993-1999 – РУ „Ангел Кънчев”, магистър по право, юрист

1986-1990 – ВНВУ „Васил Левски”, магистър по педагогика (гражданска специалност), офицер от армията (военна специалност)

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Продължаващо обучение:

от 08/01/2002 до 21/04/2002 – курс „Английски език, второ ниво”

от 29/10/2001 до 26/11/2001 – курс „Основи на компютърните технологии с използване на Windows и MS Office”

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Адвокат, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Илчев и Пенчев”, Велико Търново; заместник-председател на Общински съвет Велико Търново
 2. Кариерно развитие:

от 2006 към настоящия момент – Адвокатска колегия Велико Търново – адвокат

от 01/06/2000 до 31/08/2006 – „Електроразпределение – Горна Оряховица” ЕАД, клон Велико Търново – юрисконсулт

от 2011 към настоящия момент – Общински съвет Велико Търново – общински съветник

от 1999 до 2000 – Окръжен съд Велико Търново – стажант-юрист

от 01/09/1990 до 01/05/1999 – Министерство на отбраната, ССЖПУ Горна Оряховица, НВУ „Васил Левски” Велико Търново – офицер от армията, до звание капитан, командир на взвод

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила; Интернет страница на Общински съвет Велико Търново.

 

 1. Политическо участие

2014 – кандидат за народен представител в 43-то НС

2013 – кандидат за народен представител в 42-ро НС

2011 – кандидат  за кмет на  Велико Търново, балотаж с Даниел Панов

2009 – председател на Районна избирателна комисия Велико Търново

2006 – председател на Районна избирателна комисия Велико Търново

2005 – секретар на Районна избирателна комисия Велико Търново

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила; Решение № 1300-НС от 9.10.2014 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание – част 1 (ДВ, бр. 84 от 10.10.2014 г.); Списък РИК Велико Търново.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

 1. Данни за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото

На кандидата е изпратен модел на Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество, която може да намерите попълнена от кандидата в раздел Документи.

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – Велико Търново за периода от 01.01.1992 г. до 14.06.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – физическо лице
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Купувач (Частна собственост) – Николай Илчев Илиев
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 24.890 кв. м., гараж, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр.Велико Търново
Страни Продавач, идеални части: 5/774 – физическо лице
Купувач (Частна собственост), идеални части: 5/774 – физическо лице
Купувач (Частна собственост), идеални части: 5/774 – Николай Илчев Илиев
Имот Поземлен имот, площ по док. – 775.000 кв. м., обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр.Велико Търново
Пореден № по справката 2
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека 
Година 2011 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Договорна ипотека
Страни Ипотекарен длъжник, идеални части: 23/774 – Николай Илчев Илиев
Имот Поземлен имот, площ по док. – 775.000 кв. м., обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново
Страни Кредитор – ЕИК / БУЛСТАТ 831447150 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Ипотекарен длъжник – Николай Илчев Илиев
Ипотекарен длъжник – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 102.750 кв. м., обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново
Пореден № по справката 3
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека 
Година 2011 
Страни Кредитор – ЕИК / БУЛСТАТ 831596033 “МКБ ЮНИОНБАНК” АД
Ипотекарен длъжник – Николай Илчев Илиев
Ипотекарен длъжник – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 102.750 кв. м., обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново
Страни Кредитор, идеални части: 23/774 – ЕИК / БУЛСТАТ 831596033 “МКБ ЮНИОНБАНК” АД
Ипотекарен длъжник, идеални части: 23/774 – Николай Илчев Илиев
Ипотекарен длъжник, идеални части: 23/774 – физическо лице
Имот Поземлен имот, площ по док. – 775.000 кв. м., обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново
Пореден № по справката 4
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт Договорна ипотека 
Година 2008 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 831447150 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лицеИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Николай Илчев Илиев
Имот Поземлен имот, Велико Търново, ап. -102.75 кв.м.
Пореден № по справката 5
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Продажба 
Година 2008 
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 104602749 ЕООД”ЕВРОПА МХ”
КУПУВАЧ – физическо лице
КУПУВАЧ – Николай Илчев Илиев
Имот Поземлен имот, ап. -102.75 кв.м.
Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Продажба 
Година 2006 
Страни ПРОДАВАЧ – Николай Илчев Илиев
ПРОДАВАЧ – физическо лице
КУПУВАЧ – физическо лице
Имот Поземлен имот, гр. В. Търново, ап. -67.71 кв.м., изба – 5.54 кв.м.
Пореден № по справката 7
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за покупко-продажба 
Година 2006 
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 129008811 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
КУПУВАЧ – Николай Илчев Илиев
КУПУВАЧ – физическо лице
Имот Поземлен имот, В. Търново, ап-67.71 кв.м; изба -5.54 кв.м.
Пореден № по справката 8
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Продажба 
Година 2006 
Страни ПРОДАВАЧ – Николай Илчев Илиев
ПРОДАВАЧ – физическо лице
КУПУВАЧ – физическо лице
Имот Поземлен имот, В. Търново, право на строеж за построяване на гараж, второ ниво-23.10 кв.м.
Пореден № по справката 9
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за покупко-продажба 
Година 2006 
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 000133634 Община В. Търново
КУПУВАЧ – Николай Илчев Илиев
Имот Поземлен имот, гр. В. Търново, отст. право на строеж, гараж -23.10 кв.м.

 

2.2. Служба по вписванията – Горна Оряховица и Служба по вписванията – Троян

Справките в посочените служби по вписванията показват индикации за персонални партиди на името на Николай Илчев Илиев, но не съдържат данни за вписванията, отбелязванията и заличаванията в тях.

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Член на УС на фондация „Дикси-джаз фест” Велико Търново.

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Николай Илчев Илиев са извършени три проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, (съответно) на 26.04.2013 г., 17.09.2014 г., 08.12.2015 г. Заключенията на проверките са „неустановена принадлежност”.

Източник:  http://comdos.bg/

 

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

В декларацията си от 09.11.2015 г. Николай Илиев е декларирал следните обстоятелства:

1) участие в търговски дружества – „Вортекс електрик” ЕООД, 100% дялово участие, 100 дяла по 1 лев (общо 100 лева)

2) участие в управлението на юридически лица с нестопанска цел – фондация „Дикси джаз фест” Велико Търново

3) задължения на стойност над 5000 лева – жилищен ипотечен кредит към „Първа инвестиционна банка” АД в размер към 09.11.2015 г. 42 287.05 евро.

Източник: Декларация по ЗПУКИ на Николай Илиев, налична на интернет страницата на Общински съвет Велико Търново.

 

 1. Търговски регистър

6.1. Николай Илиев участва като собственик в:

“Вортекс Електрик” ЕООД (Едноличен собственик на капитала)

Източник: Търговски регистър; Апис.

ДРУГИ

 1. Публична анкета към кандидатите за длъжността член на Комисията за защита на конкуренцията

Изпратена на кандидата за попълване. Към 21.06.2016 г. кандидатът не изпратил отговор на въпросите в публичната анкета.

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Николай Илиев за преглед и коментар на  17.06.2016 г. На 21.06.2016 г. г-н Илчев върна своите коментари по публичното представяне.

 

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Кандидатът на АБВ за КЗК е офицер, педагог и адвокат Дневник07.09.2016 г.
Николай Илчев, общински председател на ПП АБВ-Велико Търново: Мисля, че към момента не може да се говори за парламентарна криза Информационна агенция Фокус, автор: Луиза Транчева14.12.2015 г.
Баща и син заедно в листата за съветници на АБВ в. Борба, автор: Сашка Александрова21.10.2015 г.
Никoлaй Илчeв вeчe e члeн нa Изпълнитeлния cъвeт нa АБВ в. Янтра днес Live, автор: В. Атанасова13.10.2014 г.
„Бeлeнe”, „Хeмyc” и зaпaзвaнeтo нa НВУ ca кayзитe нa Никoлaй Илчeв в. Янтра днес Live, автор: Здравка Маслянкова01.09.2014 г.
Николай Илчев е избраникът за кмет на БСП във Велико Търново в. Дума, автор: Мирослав Дечев27.06.2011 г.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!