Днес, 13 февруари 2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България и на 68 народни представители за установяване на противоконституционност на решенията за избор на конституционни съдии, приети от 49-oтo Народно събрание на 19 януари 2024 г. (oбн., ДB, бp. 7 от 2024 г.). Определението е прието единодушно с 9 гласа. Докладчик по делото е Константин Пенчев. Изложените съображения в искането на президента са нарушение на принципа на обоснованост при избора на конституционни съдии (чл. 916, ал. 1 от Конституцията) и с определянето на продължителността на срока, за който се избират лицата за конституционни съдии, при което Народното събрание е надхвърлило своята компетентност (с целия текст на искането може да се запознаете ТУК). В искането на народните представители също е посочено, че текстът в двете оспорени Решения на Народното събрание, а именно „за срок от 9 години”, влиза в пряко противоречие с Решение № 1 на КС от 11 януари 2024 г. по конституционно дело № 17 от 2023 г., обнародвано в ДВ бр. 5/16.01.2024 г., което указва, че конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда. Според депутатите проведената процедура по избор на двамата конституционни съдии подменя из основи преценката на народните представители по отношение избора на двама конституционни съдии, обективиран в оспорените решения, като е проведена без никаква прозрачност и легитимност на този процес (с целия текст на искането може да се запознаете ТУК).

Хронология на събитията:

Процедурата за избор на двама конституционни съдии стартира с приемането на правила на 12 декември 2023 г. Имената и документите на кандидатите са публикувани на сайта на Народното събрание на 11 януари 2024 г. на 18 януари при засилен интерес е проведено изслушването на номинираните в Комисията по конституционни въпроси. Още на следващия ден е проведено и обсъждането, както и изборът на съдиите в Конституционния съд. Борислав Белазелков беше избран със 154 гласа, а Десислава Атанасова – със 159 гласа (от ГЕРБ-СДС, ПП-ББ и ДПС). Ожесточените спорове при избора на новите конституционни съдии резултираха в сезиране на Конституционния съд. На 26 януари двамата новоизбрани конституционни съдии положиха клетва и встъпиха в длъжност, въпреки призивите това да бъде отложено до произнасянето на КС и отсъствието на президента от церемонията.

Подробна информация за проведената процедура, както и публичните представяния на кандидатите може да намерите ТУК.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!