Публичното представяне на Карина Димитрова Караиванова-Ганозова  е изготвено в качеството й на председател на Комисията за финансов надзор.

Методологията за изготвяне на публични представяния включва като централен елемент обратната връзка и коментара на кандидата по черновата на публичното си представяне. Тъй като сроковете при процедурата за избор на председател на Комисия за финансов надзор са изключително кратки, публикуваме публичното представяне на Карина Димитрова Караиванова-Ганозова без да е съгласувано с нея. Екипът на Български институт за правни инициативи е на разположение, ако кандидатът има коментари/редакции по публичното си представяне.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Име: Карина Димитрова Караиванова-Ганозова
  2. Дата и място на раждане: Родена на 12 юли 1975 г.

Източник: http://www.minfin.bg/bg/page/822

  1. Семейно положение: Омъжена.

Източник: Автобиография на Карина Караиванова-Ганозова, публикувана на интернет страницата на Народно събрание като част от пакет документи във вр. с номинаниция за председател на Комисия за финансов надзор.


4. Владеене на чужди езици: Владее свободно английски език и руски език на основно ниво.
Източник: Автобиография на Карина Караиванова-Ганозова, публикувана на интернет страницата на Народно събрание като част от пакет документи във вр. с номинаниция за председател на Комисия за финансов надзор

  1. Образование: 1998 – 1999 г. СУ „Св. Климент Охридски”, Магистър Финанси и банково дело, Стопански факултет.

1994 – 1998 г. СУ „Св. Климент Охридски”, Бакалавър Икономика, Стопански факултет.

Притежава допълнителни квалификации от институции в Ирландия, Холандия, Япония и България.

Източник: Автобиография на Карина Караиванова-Ганозова, публикувана на интернет страницата на Народно събрание като част от пакет документи във вр. с номинаниция за председател на Комисия за финансов надзор

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  1. 1. Текуща длъжност: Заместник-министър в Министерство на финансите
  2. Кариерно развитие: Карина Караиванова-Ганозова притежава общ трудов, служебен и осигурителен стаж над 18 години, от които повече от 13 години в Министерство на финансите. Там, считано от 2003 г., е заемала последователно редица длъжности:

03.02.2003 г. – 03.08.2003 г.  – старши експерт в отдел „Наблюдение и оценка”, дирекция „Национален фонд”;

04.08.2003 г. – 09.02.2005 г.  – началник на отдел „Наблюдение и оценка”, дирекция „Национален фонд”;

10.02.2005 г. – 06.11.2006 г. – началник на отдел „Акредитация и оценка”, дирекция „Национален фонд”;

07.11.2006 г. – 09.05.2007 г. – началник на отдел „Контрол и сертификация по програма САПАРД и Структурни фондове”, дирекция „Национален фонд”;

10.05.2007 г. – 31.01.2011 г. – началник на отдел „Контрол и сертификация по програма САПАРД и Европейски фонд за регионално развитие”, дирекция „Национален фонд”;

02.08.2010 г. – 31.01.2011 г. – съвместява длъжността директор на дирекция „Национален фонд”;

01.02.2011 г. – 09.12.2012 г.  и 22.02.2013 г. – 10.11.2014 г. – директор на дирекция „Национален фонд”;

10.12.2012 г. – 21.02.2013 г. и от 11.11.2014 г. до настоящия момент – заместник- министър на финансите.

Карина Караиванова-Ганозова е председател на Надзорен съвет на „Фонд мениджър на финансови интрументи в България”

Карина Караиванова-Ганозова е член на Борда на управителите на: Черноморска банка за търговия и развитие, Международна инвестиционна банка, както и алтернативен управител за България към Международния валутен фонд. Тя е още член на Борда на директорите на: Европейски инвестиционен фонд и Европейска инвестиционна банка.

През 2016 г. Карина Караиванова-Ганозова е номинирана за председател на КФН от ПП ГЕРБ.

Източник: Номинация на Карина Караиванова-Ганозова, публикувана на интернет страницата на Народно събрание като част от пакет документи във вр. с номинаниция за председател на Комисия за финансов надзор. www.brra.bg

 

  1. Данни от декларации подавани пред Сметна палата по реда на ЗПИЛЗВДДД

2. Информация по чл.62, ал.12, т.6 от ЗКИ за периода от 06.11.2009 до 06.11.2014 г., изнесена в списък, изготвен от синдиците на Корпоративна търговска банк

          3. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията

Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 25.07.2016 г.:

Пореден № по справката 1
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип Акт ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 
Година 2005 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА, Дата от входящ рег.30.07.2002.
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – БРАНИСЛАВ ГАНОЗОВ
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – КАРИНА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 95.450 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ.
Пореден № по справката 2
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 
Година 2002 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА, Дата от входящ рег.03.10.2005.
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – БРАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ГАНОЗОВ
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – КАРИНА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 95.450 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ.
Пореден № по справката 3
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2002 
Страни ПРОДАВАЧИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
КУПУВАЧ – БРАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ГАНОЗОВ
КУПУВАЧ – КАРИНА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 95.450 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ.

 

         4. Участие в НПО и други организации: Няма данни

         5. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Няма данни за извършвани проверки.

Източник: www.comdos.bg

ДРУГИ

  1. Номинирана от: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  2. Комуникационен дневник: Черновата на публично представяне бе ПУБЛИКУВАНА на 25.07.2016 г.
  3. В медиите
Връзка към публикация Медия, дата, автор
Банките, бюджетът, дългът и новият председател на КФН на фокус през седмицата Investor.bg, 25.07.2016, Свилен Колев, Бойчо Попов
Патриотите искат отлагане за есента избора на шеф на КФН News.bg, 23.07.2016, Диляна Панайотова
Левите партии сезираха Конституционния съд за избора на шеф на КФН
Мотивите са, че процедурните правила противоречат на разпоредбите на правилника на парламента
Capital.bg, 21.07.2016
Карина Караиванова е единственият кандидат за КФН
Кандидатурата й ще сложи край на ерата “Мавродиев” в ключовия регулатор
Capital.bg, 20.07.2016, Велина Господинова
Карина Караиванова е с най-силни шансове за шеф на финансовия надзорИма и лоби в подкрепа на сегашния председател Стоян Мавродиев Mediapool.bg, 29.05.2016, Цветелина Йорданова

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!