* Препечатано от Дневник

Пълния текст на писмото на Иван Искров до парламентаДО

43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Позволете ми да се обърна към Вас по повод на изтичащия ми мандат като управител на Българската народна банка (БНБ) и определените в Закона за БНБ срокове за избиране на нов управител на Централната банка. Както е известно, мандатьт ми изтича на 10 октомври 2015 г., а законът определя периода 10 юли – 10 август като времева рамка за извършване на избора на нов управител, който да встъпи в длъжност от 10 октомври 2015 г.
Приветствам своевременното приемане от 43-то Народно събрание на процедурните правила за избор на управител на БНБ като важна стъпка за избор на следващ управител със солидна парламентарна и политическа подкрепа. Вярвам, че който и от четиримата номинирани колеги да бъде избран, той ще съумее да събере около своята концепция за управление и своята личност една внушителна парламентарна подкрепа – условие, което ще допринесе не само за неговия висок авторитет като нов ръководител, но и ще бъде отчетено като институционална подкрепа за Българската народна банка.Както съм заявявал многократно, точно такъв избор е необходим, за да бъде избегната потенциална ситуация на вакуум в ръководството на Централната банка.

В противен случай би бил накърнен авторитетът на най-старата публична институция в България и би
било възпрепятствано изпълнението на много важните непосредствени задачи, стоящи пред БНБ.
Известно е, че Централната банка е натоварена от българското законодателство и от правото на Европейския съюз с много и съществени отговорности. Сред тях – в средносрочен хоризонт, през тази и следващата година – са и мерките по отношение на банковия надзор, банковото законодателство и банковия сектор, които се съдържат в Националната програма за реформи, приета неотдавна от българското правителство.Тази Програма е представена на Европейската комисия в рамките на процедурите на Европейския семестър и в нея са разписани подробно и със съответния график за изпълнение редица задачи, свързани с:

– оценка на съответствието на надзорните практики на БНБ с Основните принципи за ефективен банков надзор на Базелския комитет по банков надзор;- създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции в България;

– преглед на качеството на активите и стрес-тест на целия банков сектор.
Бих искал да подчертая, че изпълнението на горепосочените задачи изисква на първо място институционалното укрепване на БНБ и категоричното разрешаване на настоящите кадрови въпроси с избор на нов управител – лична воля, която многократно публично съм изразявал – както и на подуправители, в стриктно съответствие със
законовите процедури и срокове.
В този контекст, във връзка с изтичането на 23 октомври 2015 г. на мандата на г-н Калин Христов, използвам случая да припомня също законовото изискване Народното събрание да избере подуправител на БНБ, ръководещ управление “Емисионно” (т.нар. валутен борд), в периода от 23 юли до 23 август 2015 г.Става дума за една от ключовите функции на Централната банка. Този избор е изключително значим и свързан най-пряко с поддържането на макроикономическата и финансовата стабилност в България. Вярвам, че

43-то Народно събрание ще намери воля и ще поеме отговорността за навременен избор, при широка подкрепа, на най-подходящата професионална кандидатура за тази позиция.
Същевременно съм длъжен да изразя безпокойство от обстоятелството, че Народното събрание не успява – вече в продължение на над 4 месеца – да стигне до  решение за избора на нов подуправител, ръководещ управление “Банков надзор” в БНБ. Такова забавяне е фрапиращо с оглед на това, че Народното събрание прие още на 5 февруари т.г. процедурни правила за избор на този подуправител.Припомням, че в изпълнение на своето законово задължение още на 29 януари т.г. внесох в Народното

събрание предложение за избор на подуправител-ръководител на управление “Банков надзор”, но за съжаление това предложение не беше подложено на парламентарно обсъждане и гласуване.
Липсата на избран подуправител начело на управление “Банков надзор” възпрепятства укрепването на това изключително автономно и ключово за работата на целия банков сектор управление B БНБ. Забавянето на избора също дава недобър сигнал в условията на продължаващите колебания на международните финансови пазари и предизвикателствата в европейски и регионален план.
През последните няколко месеца БНБ предприе всички възможни мерки за ограничаване на ефектите от едно негативно развитие в Гърция върху банките в България и към днешна дата банките у нас, вкл. тези с гръцки собственици, нямат никакви експозиции към Гърция и са абсолютно независими операционно. Това би ги предпазило от всякакви негативни сценарии, свързани с бъдещи решения за Гърция. Независимо от
това, процесът на разрешаване на дълговата криза в Гърция най-вероятно ще бъде продължителен и ще остане потенциален източник на несигурност и напрежение. В такава среда безусловно е необходимо БНБ да разполага е ясен мандат и перспектива пред нейното ръководство, за да работи, заедно с останалите институции в страната, за поддържане на макроикономическата стабилност и в защита на дългосрочните национални
интереси.
Както е известно, законът повелява Народното събрание да избира подуправителите-ръководители на основните управления в БНБ по предложение на управителя на БНБ.
С оглед на всичко казано по-горе, аз съм воден от желанието си да дам възможност на моя наследник максимално бързо да попълни ръководния екип на Централната банка, като лично той номинира и предложи без забавяне подходящи кандидатури за подуправители.
Вярвам, че по този начин ще бъде улеснен и катализиран процесът по избор на нов управител на Централната банка и неговото встъпване в длъжност веднага след избирането му, без да е необходимо да се изчаква изтичането на моя мандат на 10 октомври 2015 г.
Призовавам народните представители от 43-то Народно събрание за максимално бърз избор на нов управител на БНБ в съответствие със законовите процедури и срокове.
Воден от горните съображения, моля настоящето писмо да се счита за подадена, считано от 10 юли, оставка от поста управител на БНБ.
Искрено се надявам да бъдат избегнати всякакви политически разногласия и партийни противоборства, които биха провалили този избор в определения срок. Подобно развитие би се отразило негативно на институционалния авторитет на Народното събрание и БНБ – развитие, което дълбоко вярвам, че трябва да бъде избегнато.
Позволете ми в заключение да изразя своето уважение към Вас, народните представители в 43-то Народно събрание, и да пожелая здраве и мъдрост при вземането на важните за Родината ни решения.
С УВАЖЕНИЕ:
Иван Искров

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!

Календар

юни 2024
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В ПАРЛАМЕНТА:

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Последвайте ни: