Профил на Икономическия и социален съвет

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Икономически и социален съвет на Република България

Адрес: София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111

Телефон: +359 (2) 939 80 11

Факс: +359(2)9398036, +359(2)9398022

Е-mail: office@esc.bg

Официална интернет страница https://esc.bg

Статут Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България е създаден със Закон за Икономически и социален съвет на България (обн. в ДВ бр. 41/2001 г.). ИСС е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Народното събрание на Република България.

ИСС е “консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие”.

История

България е първата страна от т. нар. „нови” страни-членки в ЕС, която създава свой Икономически и социален съвет със специален закон и без участието на държавата в него. Самото създаване и съществуване на ИСС промени както политическата среда в България, така и социално-икономическите и индустриалните отношения, защото Съветът е платформа за постигане на съгласие между работодатели, синдикати и неправителствени организации с различни интереси.

Създаването на такава демократична институция на гражданското общество бе един от ангажиментите на страната ни в процеса на присъединяване към Европейския съюз, който тя реализира успешно. С пълноправното й членство в ЕС от 1 януари 2007 г. ИСС бе изправен пред нови предизвикателства и отговорности. Днес той е сред националните съвети на страните-членки на Общността, който получава висока оценка, признание и уважение от европейските институции за работата си по утвърждаването и развитието на нови форми на гражданския диалог в България.

В ИСС няма представители на държавата (за разлика от тристранните съвети, в които членове са и представители на правителството), което го прави независим от изпълнителната и законодателната власт консултативен орган.

Източник: ИСС

Състав / Органи на управление Органи за управление на ИСС са пленарната сесия, председателят и председателският съвет. Пленарната сесия се състои от председател и 36 членове, които са разпределени по представителство в три групи по 12 членове. Групите са на работодателските организации, на синдикалните организации и на гражданския сектор. Председателският съвет се състои от председателя и тримата заместник-председатели на Съвета, представляващи всяка една от трите групи. Председателят се избира от Народното събрание.

СЪСТАВ НА ИСС (актуален към 18.10.2021 г.)

СЪСТАВИ НА ИСС (10.12.2003-24.01.2021 г.)

Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Председател на ИСССтартиране: 05.11.2020 г.

Избор: 03.12.2021 г.
3-дневенДВ 104/08.12.2020 г. л. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съветЗорница Русинова
ДаМС

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

72

0

3

Видео

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!