ДО

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и

достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

44 Народно събрание на Р България

 

На основание чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с раздел I, т.5 от Процедурните правила за Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, поставяме следните

ВЪПРОСИ

Уважаеми кандидати,

I. ОБЩИ ВЪПРОСИ:

1.      В публичното пространство през последните години темата за неправомерното използване на специални разузнавателни средства е била обект на поредица от скандали. Стига се до там, че вече бивш председател на Софийски градски съд е осъден именно заради незаконни разрешения за прилагане на СРС. Според Вас, притежава ли НБКСРС достатъчно законови възможности, за да осъществява действителен контрол върху използването на СРС и ако, не, в каква посока би могло да се мисли за промяна на нормативната база?

2.      Настоящият състав на НБКСРС също бе обект на скандали; стигна се до отстраняване на заместник-председателя на Бюрото. В хода на тази процедура, публично бяха изнесени факти и данни за конфликт между институциите, по-конкретно между НБКСРС, от една страна, и Прокуратурата, ДАНС, ДКСИ, от друга страна. Как бихте оценили работата на НБКСРС до този момент? Защо, според Вас, няма междуинституционално сътрудничество в чувствителната за обществото област за контрола върху СРС? На какво се дължат конфликтите между институциите и как те могат да бъдат преодолени?

3.      Съществува ли нерегламентиран натиск върху работата на НБКСРС? Какви качества трябва да притежава член на Бюрото, за да може да устоява на неправомерен натиск?

4.      Как се стигна до Вашата кандидатура? По какъв начин получихте предложение да бъдете номиниран?

II. Към ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ:

Уважаеми г-н Стоичков,

1.      Съгласно раздел I, т. 1 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, предложенията се внасят от парламентарни групи. Видно от публикуваните документи предложението за Вашата кандидатура е внесено не от името на парламентарна група, а от отделен народен представител. Ползвате ли се с подкрепата на някоя от парламентарните групи?

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!