Пет основни искания, които се явяват израз на Позицията за прозрачни парламентарни назначения, подкрепена от 17 неправителствени организации, постави БИПИ до Комисията по бюджет и финанси. Те се отнасят до изтичащия мандат на председателя на Комисията за финансов надзор, г-н Стоян Мавордиев, и все още незапочналата процедура за избор на нов състав на КФН.

Създава се впечатление, че решението за откриване на процедура за избор почива изключително на непублични договорености между партиите. Това доразрушава доверието в институциите и поставя в риск обективността пред бъдещата работа на всеки контролен, надзорен или регулаторен орган, констатират от БИПИ.

Целият текст на писмото вижте тук:

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В подкрепа на усилията на гражданското общество за провеждане на прозрачни назначения на едноличните и колективни органи на държавни институции, с неудовлетворение сигнализираме, че Народното събрание за пореден път минира процедура за избор.

Мандатът на председателя на КФН, г-н Стоян Мавродиев, изтича на 16 юни тази година. Мандатът на заместник-председателя Николай Попов (и.д. Владимир Савов) е изтекъл на 15.07.2015 г., а на г-н Ангел Джалъзов на 15.07.2014 г. Въпреки многократните искания на неправителствени организации за достатъчно дълъг срок за всяка една процедура за избор, в която да се даде възможност за предварително проучване на професионалните и морални качества на кандидатите и включване на гражданското общество, това все още не е практика на Народното събрание. Обратно, създава се впечатление, че решението за откриване на процедура за избор почива изключително на непублични договорености между партиите. Това доразрушава доверието в институциите и поставя в риск обективността пред бъдещата работа на всеки контролен, надзорен или регулаторен орган.

По повод изтичащия мандат на председателя на КФН в медиите вече се появиха материали, които съдържат информация за сериозни задкулисни договорки[1]. Излишно е да припомняме за важността на КФН предвид обстоятелствата около Корпоративна търговска банка и предстоящата й работа за проверки на финансовите институции. Обществото е изключително чувствително към тази тема и процесите, които се следят от близо, включително и от европейските ни и международни партньори.

Подчертаваме, че 17 авторитетни неправителствени организации се обединиха около Позиция за прозрачни парламентарни назначения през месец септември 2015 г[2]. В духа на позицията и на усилията на Български институт за правни инициативи за провеждане на прозрачни, почтени и отговорни назначения, настояваме:

(1) Народното събрание трябва незабавно да изготви и приеме процедурни правила за избор на председател и заместник-председатели на КФН. Въпреки изключително кратките срокове, процедурните правила следва да предвиждат най-малко триседмичен срок, в който да се правят номинации. Задължителен елемент е да се създаде възможност неправителствени организации  и представители на академичната общност да участват във всяка фаза от процедурата, включително да могат да задават въпроси и да участват в обсъжданията на кандидатите по време на изслушването им в Комисията по бюджет и финанси.

(2) Народното събрание да гарантира максимална прозрачност на процедурата. Тъй като в редица процедури за избор Народното събрание нарушава ПОДНС и предвидените срокове за оповестяване на документите на кандидатите, твърдим че ако НС действително има стремеж към прозрачни назначения, то следва да осигури последващ двуседмичен срок за запознаване с документите на кандидатите.

(3) Народното събрание да структурира дебати за функционирането, работата и предстоящите задачи пред Комисията за финансов надзор. При проведената дискусия на тема: „Структурирани дебати за прозрачни парламентарни назначения[3] на 09 октомври 2015 г., организирана от БИПИ и Комисията по правни въпроси, се постигна съгласие върху необходимостта от провеждането на такива дебати за всеки контролен, надзорен или регулаторен орган, който избира и който да включва освен народни представители, така и възможно най-широк кръг експерти. В идеалния случай, такива дебати следва да предхождат стартирането на процедурата, но те са от огромно значение за повишаване качеството на назначенията и поставянето им на експертна основа.

(4) Народното събрание да осигури конкурентна среда при избора. Необходимо е в процедурните правила да се постави като изискване от кандидатите да представят концепция за управление на Комисията за финансов надзор. В обсъждането на концепцията да се включат и представители на неправителствени организации, бизнеса и академичната общност. Концепциите следва да са публични и да се предвиди разумен срок (най-малко три дни), в който заинтересованите лица да се запознаят с тях.

(5) Народното събрание да направи задълбочена проверка на моралните качества и на интегритета на кандидатите. Общественото доверие в институциите се формира още в процеса на даване на политическия мандат на държавните органи. Именно заради това контролът за достъп до тези органи следва да е завишен. БИПИ многократно е посочвал като добра институционална практика подаването на имуществена декларация на кандидатите пред водещата комисия по избора, която следва да я провери в сътрудничество с други държавни органи като например Сметната палата. Проактивността на Народното събрание би била доказателството за реалното провеждане на почтени назначения. Комисията по бюджет и финанси следва да свърши своята работа по чл. 89, ал.5 от ПОДНС и да отправи питане до релевантни институции, например Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за становище относно съществуващи или висящи производства или проверки срещу някого от кандидатите, които да служат на народните представители за вземане на решения на база проверима информация. Предварителното проучване е изключително важен елемент от процедурата по назначаване, тъй като то би отхвърлило всякакви съмнения относно качествата на кандидатите и по този начин би придало на избрания председател на КФН допълнителна легитимност и доверие в институциите.

Припомняйки парламентарното фиаско, което се разигра с процедурата за избор на председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, настояваме Народното събрание да въведе описаните минимални стандарти при избора на председател на КФН.

[1] Вж. например публикацията: „Силен натиск Стоян Мавродиев да запази поста си“, Медиапул от 14 май 2016 г.

[2] С целия текст на Позиция за прозрачни парламентарни назначения може да се запознаете на следния адрес:http://appointmentsboard.bg/project/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/

[3] Вж. стенограма от среща-дискусия „Структурирани дебати за прозрачни парламентарни назначения“ от 09.10.2015 г.,http://appointmentsboard.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0-2/

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!

Календар

юни 2024
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В ПАРЛАМЕНТА:

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Последвайте ни: