Управление “Банков надзор”

Цветан Гунев е член на Управителния съвет на Българската народна банка и подуправител, ръководител на управление „Банков надзор”, от 16 юни 2013 г. Преди да заеме тези длъжности, от юни 2007 до юни 2013 г. той е бил директор на дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в БНБ. От май 1992 до юни 2007 г. г-н Гунев последователно е бил инспектор, старши инспектор, главен инспектор и ръководител на екип по банков надзор в централната банка. От 1990 г. до 1992 г. е заемал длъжността инспектор в Териториална дирекция на НАП – Младост, София. През 1982 г. той е започнал кариерата си като кредитен инспектор в ДСК, София, а в последствие до 1990 г. е бил счетоводител в „Софстрой”, София.

Цветан Гунев е участвал в множество семинари и курсове за обучение по банков надзор, провеждани от водещите надзорни органи на страните от ЕС, както и в САЩ. През 1991 г. той е завършил Университета за национално и световно стопанство като магистър по счетоводство и контрол.

Цветан Гунев е роден на 2 февруари 1959 г., владее свободно английски език.