Лична информация:
Име: ЕЛЕНА ОРЛИНОВА ДИМОВА
Дата на раждане: 11 декември 1973 година
Място на раждане: гр. Русе

 

Образование:
  • Университет за национално и световно стопанство, специалност – Право, Магистър
  • Програма „Обучение на обучители по Европейско право”, организирана от Кралство Испания, съвместно с Министерство на правосъдието на РБ
  • Индивидуални обучения, семинари, обсъждания в областта на конкурентното право, законодателството в сферата на възлагане и обжалване на обществените поръчки и концесиите
Професионален опит:
  • Директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисия за защита на конкуренцията
  • Директор на Дирекция „Нелоялна конкуренция” в Комисия за защита на конкуренцията
  • Главен експерт в Дирекция „Правно-икономически анализи”, сътрудник на член на КЗК в Комисия за защита на конкуренцията
  • Експерт в Дирекция „Правно-икономически анализи” в Комисия за защита на конкуренцията
  • Сътрудник в адвокатска кантора
Чужди езици:
  • Английски език