Лична информация:
Име: ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА
Дата на раждане: 27 ноември 1973 година
Място на раждане: Бяла Слатина

 

Образование:

 • СУ “Св. Кл. Охридски” София, Mагистър по право
 • Нов Български университет, съвместна програма с Колежа на Европа, Брюж, Белгия, Mагистър по европейска интеграция
 • Множество участия в индивидуални програми за обучение на служители
 • Работни срещи и семинари по конкурентно право в държави-членки на ЕО и държави от Централна и Източна Европа

Професионален опит:

 • Два мандата член на Комисия за защита на конкуренцията
 • Председател на работна група 5 “Конкуренция” към Съвета по европейските въпроси, председател на работна група 6 “Политика на конкуренцията и държавни помощи” към Съвета по европейска интеграция по време на преговорите на Р. България за присъединяване към ЕС.
 • Главен експерт в Дирекция “Правно-икономически анализи” в Комисията за защита на конкуренцията (сътрудник към член на Комисията)
 • Eдногодишен държавен теоретико-практически стаж в съдебната система

Чужди езици:

 • Английски език
 • Френски език
 • Руски език