Проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения” има две основни цели:

(1) да развие капацитета на Български институт за правни инициативи (БИПИ) за граждански мониторинг и водене на застъпнически кампании и
(2) да предложи решения за преодоляване на дефицитите на парламентарните назначения на висши държавни служители.

Това изисква ревизия на съществуващата рамка за извършване на назначенията и законово въвеждане на базови Стандарти за прозрачност, почтеност и отговорност (СППО) при извършването на назначенията. Налагането на СППО е възможно чрез гражданско застъпничество и широко публично обсъждане на въпроса, както и чрез мониторинг на назначенията и публично представяне на кандидатите.
Проектът ще се осъществява в периода февруари 2014 – май 2015 г.

За осъществяване на целите БИПИ ще:

1. Реализира специален обучителен семинар с външни експерти, за да засили организационния си капацитет;
2. Разработи методология за публично представяне на кандидатите за висши държавни позиции и ще извърши мониторинг на парламентарни назначения;
3. Създаде пакет от Стандарти за прозрачност, почтеност и отговорност (СППО) за извършване на парламентарните назначения;
4. Организира гражданска коалиция, която да проведе застъпническа кампания за законово въвеждане на СППО при парламентарните назначения;
5. Изгради онлайн платформа, която ще представя кандидатите за висши държавни позиции и ще даде възможност за граждански форум и диалог;
6. Проведе публични дискусии за парламентарните назначения с участието на представители на всички заинтересовани страни;
7. Популяризира Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Проектът се финансира безвъзмездно от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Изразените в сайта мнения и оценки по никакъв начин не отразяват мнението на Програмата и/или Оператора.

 

BILI-logo1EEA GRANTS - Kopie