Избор на Главен инспектор на ИВСС

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Избор на Главен инспектор на ИВСССтартиране на процедура: 19.12.2013 г.27.12.2013 г. 27.12.2013 г.
ДВ 111/27.12.2013
27.12.2013 г.Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събраниеВеселина Йорданова Тенева

Източник: bivol.bg

Източник: bivol.bg

М. Манолова (БСП) и Ч. Казак (ДПС)
Решение за прекратяване на процедура: 29.01.2014 г. Обнародвано в бр. 10 на ДВ от 04.02.2014 г.
Нова процедура:
27.02.2014 г.
Бр. 20 на ДВ от 07.03.2014 г.Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание1. Вера Чочкова
Вера Чочкова
2. Теодора Точкова
Източник cross.bg

Източник cross.bg

Депутати от БСП

 

На 18.12.2013 г. Комисията по правни въпроси приема с 10 гласа „за”

На 18.12.2013 г. Комисията по правни въпроси приема с 10 глас�...

На 27.12.2013 г. е внесено предложение от М. Манолова

На 27.12.2013 г. е внесено предложение от М. Манолова и Ч. Каз...

На 15.01.2014 г. Цецка Цачева и гр. нар. представители внасят

На 15.01.2014 г. Цецка Цачева и гр. нар. представители внасят...

На 22.01.2014 г. Комисията по правни въпроси гласува

На 22.01.2014 г. Комисията по правни въпроси гласува провер�...

На 29.01.2014 г. по предложение на М. Манолова в пленарна зала е отменена процедурата.

На 29.01.2014 г. на заседание на Комисията по правни въпроси

На 29.01.2014 г. на заседание на Комисията по правни въпроси...