0

НБКСРС

Избор на членове и председател (зам.-председател) на Национално бюро за контрол на СРС http://youtu.be/sWp8fKtu7N8

  • 18.12.2013
2

СЕМ

Избор на член на Съвета за електронни медии http://youtu.be/gmnsPbFMni8 http://youtu.be/4FWE0Wg8i_c

  • 28.06.2013
1

ДАНС

Председател на ДАНС [accordion_item active=”no” title=”Кандидат – Делян Пеевски” accordion=”accordion”] [/accordion_item] [/accordion] Решение за отмяна на и

  • 13.06.2013
0

БНБ

Подуправител на Българска народна банка http://youtu.be/mLRSKBFnjQ8

  • 13.06.2013