0

НБКСРС

Избор на членове и председател (зам.-председател) на Национално бюро за контрол на СРС

  • 18.12.2013
2

СЕМ

Избор на член на Съвета за електронни медии

  • 28.06.2013
1

ДАНС

Председател на ДАНС [accordion_item active=”no” title=”Кандидат – Делян Пеевски” accordion=”accordion”] [/accordion_item] [/accordion] Решение за отмяна на и

  • 13.06.2013
0

БНБ

Подуправител на Българска народна банка

  • 13.06.2013