ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Подуправител на БНБСтартиране: 12.06.2013 г.

Приключване: 12.06.2013 г.
Х14.06.2013 г..
ДВ/бр.52
16.06.2013г.чл. 84, т.8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 12, ал. 2 и 4 и чл.19, ал. 1 от Закона за Българската народна банкаЦветан Любомиров Гунев
Източник: capital.bg

Източник: capital.bg

Цветан Любомиров ГуневИван Искров (Управител на БНБ)

 

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

69

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

72

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

31

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

2

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

175

2

2

Цветан Гунев

Управление “Банков надзор” Цветан Гунев е член на Управителния съвет на Българската народна банка и подуправител, ръководител на упр