КЗЛД – Председател и членове

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Централна избирателна комисияСтартиране на процедура:
09.04.2014 г.

Избор: 15.04.2014 г.
Няма. Предлага се от МС.15.04.2014 г.ДВ бр. 35/22.04.2014 г.чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Закона за защита на личните данни1. За председател – Венцислав Караджов
Източник: mestanlihaber.com

Източник: mestanlihaber.com


За членове: – Цанко Вълков Цолов,
Източник: monitor.bg

Източник: monitor.bg


 – Цветелин Николов Софрониев,
 – Мария Георгиева Матева,
Източник: cpdp.bg

Източник: cpdp.bg


 – Веселин Ценов Целков.
Източник: cpdp.bg

Източник: cpdp.bg

Избрани: Председател Венцислав Караджов
Членове:
1,Цанко Вълков Цолов,
 2,Цветелин Николов Софрониев,
 3, Мария Георгиева Матева,
 4, Веселин Ценов Целков.
Министерски съвет