Избор на член на СЕМ

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Избор на член на СЕМ от квотата на НС27.06.2013 г. / ДВ. бр.57
Избран на: 17.07.2013 г.
1 седмица от обнародването на Правилата в ДВ.29.06.2013 г./ ДВ бр. 5729.06.2013 г./ ДВ бр. 57чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 87 и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание1. Иво П. Атанасов
SANYO DIGITAL CAMERA
2. Радомир П. Чолаков
Радомир Чолаков СЕМ
Иво П. Атанасов1. М. Манолова, В. Добрева, Н. Малинов
2. Т. Буруджиева; Хр. Монов; М. Захариев

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

71

0

4

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

102

0

4

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

6

58

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

6

75

26.06.2013 г. Комисията по културата и медиите (ККМ) на заседание

На 26.06.2013 г. Комисията по културата и медиите (ККМ) на за�...

На 12.07.2013 г. ККМ изслушва двамата кандидати и допуска и двамата

На 12.07.2013 г. ККМ изслушва двамата кандидати и допуска и �...

На 08.07.2013 г. в ККМ са внесени две номинации

На 08.07.2013 г. в ККМ са внесени две номинации...

На 10.07.2013 г. ККМ прави проверка за допустимост на кандидатите

На 10.07.2013 г. ККМ прави проверка за допустимост на кандид...