Избор на членове на Комисията за финансов надзор

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Избор на членове на Комисията за финансов надзорСтартиране на процедура: 23.01.2014 г.
(внесено предложение за избор от председателя на КФН Ст. Мавродиев)

Избрани на:
24.01.2014 г.
ДВ Бр. 9/31.01.2014 г.24.01.2014 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
1. Ралица Агайн
Източник: Bulgaria-news.bg

Източник: Bulgaria-news.bg


2. Владимир Савов
Източник: dnes.bg

Източник: dnes.bg

1. Ралица Агайн
2. Владимир Савов
Стоян Мавродиев /председател КФН/

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

30

5

6

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

29

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

4

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

128

9

7

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

30

5

6

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

29

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

4

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

128

9

7

Няма изрично приета процедура.

Номинации 23.01.2014 г

Номинациите са направени на 23.01.2014 г., а на 24.01.2014 г. са пр...