• Event Time:
  • Location: София
ИСТОРИЯ I am going
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/appovllh/public_html/wp-content/themes/westand2/include/ical/iCalcreator.class.php on line 3822

Парламентът търси нов главен съдебен инспектор до 30 януари

Кандидатури за нов главен съдебен инспектор ще се издигат до 30 януари, реши парламентът. Депутатите приеха правилата, по които ще направят пореден опит за избор на наследник на Ана Караиванова. Те бяха одобрени със 130 гласа “за” и 5 “против”.

Според тях юридически лица с нестопанска цел, висши училища и научни организации ще могат да предлагат на депутатите кандидатури за главен инспектор. Предложенията трябва да са мотивирани. След това кандидатите ще трябва да представят концепция за управлението на инспектората и декларация за имущественото си състояние. Според правилата преди да бъдат подложени на гласуване кандидатите ще бъдат изслушани от правната комисия.