Анализът на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването на ръководителите на структури в публичната администрация... read more

В края на април т.г. пленумът на Върховния административен съд отправя искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване н... read more