Публичното представяне на Нина Спасова Стоименова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за председател на Сметната палата. То бе изпратен... read more