неправителствена организация, която от 2006 година работи за утвърждаване върховенството на правото и принципите на демократично управление в България. В дейността си Институтът залага на професионализъм, обективност и висококачествена работа, съобразена с утвърдените европейски и международни стандарти.

повишаване информираността на гражданите; прозрачността на процедурите и отговорността при публичните назначения.

(1) е важно обществеността да знае кои са хората и как се избират от Народното събрание и изпълнителната власт, за да заемат висшите държавни постове в страна; (2) процедурите по назначенията трябва да са прозрачни, за да се гарантира, че именно най-подходящият кандидат ще бъде назначен; (3) по този начин създаваме инструмент за гражданско наблюдение, което е значим индикатор за устойчива демокрация.

се поддържа с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от БИПИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

Новини

0

Писмо до Комисията по конституционни и правни въпроси във връзка с процедурните правила за избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

ДО Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-ото Народно събрание ЧРЕЗ Г-н Милен Матеев Председател на ККПВ Относно: Процедурни прав

  • 20.06.2022
0

В Комисията по превенция и противодействие на корупцията днес ще бъдат обсъдени процедурните правила за избор на председател на КПКОНПИ

Днес от 11:00 ч. в Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще бъдат обсъдени процедурните правила за избор на председател на К

  • 13.06.2022